ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Σιβιτανιδείου Σχολής

Πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, στο Τμήμα Προσωπικού της Σχολής έως και την Πέμπτη 20-10-2022.

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ