Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής ενημερώνει τους υποψήφιους καταρτιζόμενους Α' εξαμήνου αλλά και τους καταρτιζόμενους παλαιότερων εξαμήνων ότι τόσο η διαδιακσία αιτήσεων εγγραφών όσο και η διαδικασία επανεγγραφών θα ξεκινήσει μετά την ανακοίνωση του επίσημου χρονοδιαγράμματος κατάρτισης που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και αφορά το σύνολο των Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Ως εκ τούτου θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες αιτήσεων αμέσως μετά τη δημοσίευση του χρονοδιαγράμματος από το Υπουργείο.

Λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορωναϊου θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια όσων υποβάλουν αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής.