Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο σχολικό δίκτυο το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου δίνεται παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων αλλά και των εκπαιδευτών του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00.

 

Οι εκπαιδευτές που θέλουν να διορθώσουν ελλείψεις και αβλεψίες στην ήδη υποβληθείσα αίτηση θα μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν μετά το τέλος της παράτασης και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:00.