Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ θα ξεκινήσουν την ΠΕΜΠΤΗ 8/10/2020.

Τα ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ) θα πρέπει να προσέλθουν στις 8.00 πμ έξω από τη Γραμματεία του ΙΕΚ.

Τα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ θα πρέπει να προσέλθουν στις 15.00 μμ έξω από τη Γραμματεία του ΙΕΚ.