Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ