Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο του Υπουργείου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - οδηγίες.Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο του Υπουργείου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - οδηγίες. 

https://www.minedu.gov.gr/ekpaideusi/exetaseis-m?fbclid=IwAR1UN5RZjTEyDsMIwSF5HgYG9rjDqWStdQEdA4ftDLI1xuEazC4et5aO6G4