Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το Σχολικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, 15 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06, ΠΕ80, ΠΕ82, ΠΕ87.04 & ΤΕ01.06)..

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. όπου και θα τοποθετηθούν σε κενή θέση σχολικής μονάδας της Σχολής.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ