Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σιβιτανιδείου Σχολής εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού. Ο πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού, Άλμα Ζωής, μας πρόσφερε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους.

Την ενημέρωση αυτή διοργάνωσε το Συμβουλευτικό Κέντρο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του ΙΕΚ και παρακολούθησαν καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ και οι εκπαιδευτές τους. Σημαντική ήταν η παρουσία του Προέδρου της Ε.Ε της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε και της Γενικής Διευθύντριας της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε, χωρίς την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των οποίων κάθε πρωτοβουλία θα παρέμενε απλώς επί χάρτου.

Αν κάτι κρατήσαμε από την ομιλία αυτή είναι η υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας να τον αγαπάμε και να τον φροντίζουμε, εσωτερικά και εξωτερικά.