Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

Διευθυντής 4ου ΕΠΑΛ

Όνομα:Ιωάννης
Επώνυμο:Βλάνδος
τηλέφωνο Επικοινωνίας:210-4857682

Υποδιευθυντής 4ου ΕΠΑΛ

Όνομα: Δημήτριος
Επώνυμο:Χριστοδουλόπουλος
τηλέφωνο Επικοινωνίας:210-4857676

Ειδικότητες 4ου ΕΠΑΛ

Το 4ο ΕΠΑΛ λειτουργεί το απόγευμα, στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτηρίου της Σιβιτανιδείου σχολής και σ' αυτό λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  
  • Τεχνικός Αυτοματισμού  
  • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
  • Τεχνικός Οχημάτων 
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
  • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 
  • Κομμωτικής Τέχνηςς 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ

Δραστηριότητες 4ου ΕΠΑΛ

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες του σχολείου μας στο Facebook πατώντας δίπλα στο πλευρικό πλαίσιο με ετικέτα Facebook 4ου ΕΠΑΛ