Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής 2019-2020 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020)

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 20-8-2019 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 28-8-2019 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) αφού διαβάσουν την:

Για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά επιλέξτε από το αρχική σελίδα την διαδρομή ΙΕΚ-Εκπαιδευτές ΙΕΚ- Αιτήσεις εκπαιδευτών, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία: