Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προκήρυξη Κέντρου δια Βίου Μάθησης Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Η παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος αριθμ 32/20-02-23, αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 2022 – 2023, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2023.

Για το πλήρες έγγραφο της προκήρυξη κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται κατά δέκα πέντε λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα (εξαιρουμένων των πρώτων υποψηφίων κάθε ημέρας) στο πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης καλούνται να παρουσιάσουν περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου τους και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου τους σε περίπτωση επιλογής τους, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Ο/η υποψήφιος/ια προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021., πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Για το πρόγραμμα συνεντέυξεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επισκευή υποστυλωμάτων σε διάφορα σημεία της Σχολής»

 

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με σκοπό τις επισκευές σε είκοσι (20) υποστυλώματα των κτιρίων της Σιβιτανιδείου Σχολής, που παρουσιάζουν διάβρωση του κύριου και δευτερεύοντα οπλισμού με συνέπεια τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος επικάλυψης και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκόλληση αυτού, κυρίως λόγω μακροχρόνιας εισχώρησης υγρασίας.

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών μονάδων μετά τις ενστάσεις

Στα συνημμένα έγγραφα αναρτώνται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας Διευθυντών σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ μετά τις ενστάσεις, καθώς και ο πίνακας υποψηφίων που πρέπει να εξεταστούν για τη γνώση της ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα συνεντεύξεων.
Τα έγγραφα αναρτώνται σε μορφή .pdf για προβολή μέσω της σελίδας (κάντε χρήση των πλήκτρων + και - για μεγέθυνση και σμίκρυνση) και σε μορφή .xlsx για λήψη και προβολή σε υπολογιστή με το Excel ή αντίστοιχο λογισμικό.

Για τον πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σε μορφή .PDF κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σε μορφή Excel .XLSX κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον πίνακα εξεταζόμενων σε ξένες γλώσσες (μορφή .PDF) κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον πίνακα εξεταζόμενων σε ξένες γλώσσες (μορφή Excel .XLSX) κάντε κλικ ΕΔΩ