Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων Υποδιεθυντών και Υπεύθυνων Τομέα Ε.Κ. Σιβιτανιδείου

 

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 9677/25-9-2023 Προκήρυξης-Πρόσκλησης σχετικά με την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και μετά το αριθμ. πρωτ. 45663/27-9-2023 έγγραφο του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με το οποίο η Σιβιτανίδειος Σχολή ως εκλογικό κέντρο θα παραμείνει κλειστή στις 6/10/2023 και 9/10/2023, λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών ελογών της 8/10/2023, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται έως και 11/10/2023.

Για το έγγραφο της ανακοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση με επιλογή:

α) Δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών 1 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
β) Δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών 2 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
γ) Δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών 3 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
δ) Μίας (1) θέσης Υποδιευθυντή 4 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
ε) Μίας (1) θέσης Υποδιευθυντή Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Σχολής

καθώς και :

α) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας
β) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Οικονομίας & Διοίκησης και Πληροφορικής
γ) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Μηχανολογίας & Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
δ)Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
ε) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Υγείας - Πρόνοιας και Ευεξίας
στ) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Μηχανολογίας
ζ) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών & Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Για το πλήρες έγγραφο της προκήρυξης κάντε κλικ ΕΔΩ

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων εκπαιδευτών ΙΕΚ για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2023 - εαρινό 2024

 

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων εκπαιδευτών του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου. Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα, ακολουθήστε το σύνδεσμο ΕΔΩ και συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία. Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε και από την αριστερή στήλη του ιστοτόπου της Σιβιτανιδείου στην κατηγορία "Μεταδευτεροβάθμια" στο σύνδεσμο "Αιτήσεις εκπαιδευτών ΙΕΚ".  Το σύστημα θα παραμείνει ενεργό μόνο για εμφάνιση των αποτελεσμάτων.

Ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται από Δευτέρα 25/9/2023 έως Τετάρτη 27/9/2023

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Ανανέωση εγγραφών των καταρτιζόμενων Γ' εξάμηνου για το έτος κατάρτισης 2023 - 2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι oι ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Οι αιτήσεις ανανέωσης θα ξεκινήσουν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25/9/2023 & θα διαρκέσουν έως και την ΠΕΜΠΤΗ  05/10/2023. Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχολής από τις 09:00 έως τις 13:00. Παρακαλούμε να προσκομίζετε και την απόδειξη καταβολής διδάκτρων Γ΄ εξαμήνου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2104857652,-622,-702,-631 καθώς και στο email: grammateiaiek@sivitanidios.edu.gr

Για να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Αυγούστου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Κέντρο δια Βίου Μάθησης Σιβιτανιδείου | 3D Σχεδίαση και εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/09/2023 ΕΩΣ 10/10/2023
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104857711 - 2104857672
Αποστολή αιτήσεων συμμετοχής στο email kedivim2sdste@gmail.com

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ