Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και επαγγελμάτων δημοσιεύει πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ3 “Joint Higher VET Course in the Metal Sector”, με θεματικά αντικείμενα που άπτονται της εκπόνηση κοινού επαγγελματικού περιγράμματος για όλες τις συμμετέχουσες χώρες, για τεχνίτες κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, του σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, της ανάπτυξης προδιαγραφών σχήματος πιστοποίησης/ επικύρωσης προσόντων καθώς και την ανάπτυξη - αξιολόγηση συγκεκριμένων παραδοτέων που σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019

Παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2019 της Σιβιτανιδείου Σχολής


Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ