Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό


Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τόσο τις διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου όσο και τις εκπαιδευτικές της μονάδες και στηρίζει το πολυσήμαντο αλλά και απαιτητικό έργο της, απαρτίζεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους εκπαιδευτικούς αλλά και από προσωρινούς αναπληρωτές. Επίσης στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου υπηρετούν εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία, των οποίων οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου και ανανεώνονται ανά εξάμηνο κατάρτισης.