Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Προσωπικού

Προϊσταμένη: Αθηνά Κωνσταντίνου,

Τηλέφωνο: +30.210-485-7614, +30.210-485-7774

Τηλέφωνο πρωτοκόλλου: +30.210-485-7658

Email: prosopiko@sivitanidios.edu.gr

Το τμήμα Προσωπικού έχει ως βασικά του καθήκοντα:
 
  • Το χειρισμό όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής.
  • Την παραλαβή, πρωτοκόλληση, διανομή και αποστολή της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και τη μέριμνα για τη βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών των διαφόρων εγγράφων.