Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα έτος

 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι τα υλικά καθαρισμού, CPV 39830000-9, για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας της Σιβιτανιδείου Σχολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης). Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο παρακάτω:

Για να λάβετε το πλήρες έγγραφο σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων κάντε κλικ ΕΔΩ


Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων 19-05-2022 ΚΑ2 "MAY FAIR – MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE"

For English language please scroll page down
Στο άρτια εξοπλισμένο χώρο του θεάτρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 , η εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus + ΚΑ2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο: "MAY FAIR – MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE", παρουσία πολλών στελεχών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2020, "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις"

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-077854 και τίτλο: "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις". Η κινητικότητα αφορά σε κατάρτιση, 7  ατόμων   (εκπαιδευτικών - διοικητικών), στο φορέα INFOL - Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro, στη Ρώμη, για 1 εβδομάδα (5 ημέρες κατάρτισης + 2 ημέρες ταξίδι)  στο αντικείμενο του "Coaching for Τeaching"

Για να λάβετε το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης, κάντε κλικ ΕΔΩ
Για να λάβετε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, κάντε κλικ ΕΔΩ





Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2020, "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις"

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-077854 και τίτλο: "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις". Η κινητικότητα αφορά σε κατάρτιση, 10  ατόμων   (εκπαιδευτικών - διοικητικών), στο φορέα MENTOR EDUCATION, στο Βελιγράδι της Σερβίας, για 1 εβδομάδα (5 ημέρες κατάρτισης + 2 ημέρες ταξίδι)  στο αντικείμενο του "Water and waste management".

Ολοκλήρωση του προγράμματος Εrasmus "Hospitality and Tourism Management" , του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχόλης, στη Ρώμη (Greek & English language)


For English language please scroll page down
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από το ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχολής η ροή κινητικότητας Erasmus KA1, στο πλαίσιο της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-077854 με θέμα: "Hospitality and Tourism Management", με τη συμμετοχή  15 σπουδαστών/τριών των ειδικοτήτων : "Στέλεχος οικονομίας και Διοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού ", "Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής" και " Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)" & των συνοδών εκπαιδευτών, στον φορέα ΙΝFOL – Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro στη Ρώμη, για 2 εβδομάδες από 3 έως 18 Μάϊου 2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 85, παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’12-06-2018)

κ α λ ε ί

α) εκπαιδευτικούς της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. να υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες, εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου - Σύσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος κυρίου Κωνσταντίνου Γούλα με τη Διοίκηση της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Σύσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος κυρίου Κωνσταντίνου Γούλα με τη Διοίκηση της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ).

Στις 17.05.2022 στα Κεντρικά Γραφεία της ΚΤΥΠ ΑΕ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος κύριου Κωνσταντίνου Γούλα με τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ ΑΕ κύριο Τιμολέοντα Κατσίπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Αθανάσιο Γιάνναρη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση, από την ΚΤΥΠ ΑΕ, του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ".

Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ε.Ε. | Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές | Υλικό εισηγήσεων

Στην τρέχουσα σελίδα θα βρείτε υλικό των εισηγήσεων του 1ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα "Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές". Επιλέξτε από τους παρακάτω συνδέσμους την εισήγηση που επιθυμείτε να μεταβείτε:

1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ολοκλήρωση Εργασιών Συνεδρίου

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα "Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές". Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαΐου 2022 ενώ στις 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως,  ο Επίσκοπος Ευρίπου κ.κ. Χρυσόστομος - εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμου, καθώς και πλήθος εξεχόντων προσωπικοτήτων την Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Απριλίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Δελτίο Τύπου - 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(For Press Release in English, please scroll page down)

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνει στις 13 και 14 Μαΐου 2022 το 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με θέμα: Ξυλουργική-Επιπλοποιία-Ξυλογλυπτική: Πραγματικότητα και προοπτικές.

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Σιβιτανιδείου - Επιμορφωτικό Σεμινάριο Οδοντοτεχνιτών 5-23 Μαΐου 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΟ 05/05/2022 - 23/05/2022. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2104857672 - 2104857711

  • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 80 ευρώ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ/ΑΜΕΑ

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ EMAIL

email: kedivim2sdste@gmail.com

Για να λάβετε την αίτηση συμμετοχής κάντε κλικ ΕΔΩ