Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα έτος

 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι τα υλικά καθαρισμού, CPV 39830000-9, για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας της Σιβιτανιδείου Σχολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης). Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο παρακάτω:

Για να λάβετε το πλήρες έγγραφο σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων κάντε κλικ ΕΔΩ