ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Διοίκηση

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ιδρύθηκε το 1927 αποτελεί σήμερα ένα από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διοικείται από:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από δέκα μέλη :
  1. Το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο ως Πρόεδρο,
  2. τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Ιωάννη-Κωνσταντίνο Χαλκιά ως Αντιπρόεδρο,
  3. τον Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Παναγιώτη Παναγιωτουνάκο ως μέλος,
  4. τον κ. Κωνσταντίνο Γούλα, Εκπαιδευτικό, ως Γενικό Διευθυντή Σιβιτανιδείου Σχολής
  5. τον κ. Γεώργιο Κοτονιά, Εκπαιδευτικό, π. Αναπλ. Δ/ντή Σιβιτανιδείου Σχολής ως μέλος,
  6. την κ. Μαρία Σταθάκη του Γεωργίου-Ευαγγέλου, Δικηγόρο Πειραιά, Δημοτική Σύμβουλο Πειραιά ως μέλος,
  7. τον κ. Νικόλαο Μουμούρη Εκπαιδευτικό, Δ/ντη Εκπαιδευσης Α' Πειραιά ως μέλος.
  8. τον κ. Γεώργιο Μιαούλη, Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας ως μέλος,
  9. τον κ. Ο Ρήγα Γεωργακόπουλο του Παναγιώτη, Εκπαιδευτικό, πρ. Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ ως μέλος, 
  10. και τον κ. Ιωάννη Καπουτσή, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ ως μέλος
β) Την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Την περίοδο που διανύουμε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο κ. Γεώργιος Κοτονιάς και μέλη της η κ. Μαρία Σταθάκη και ο κ. Νικόλαος Μουμούρης.

γ) Το Γενικό Διευθυντή ο οποίος είναι ο προϊστάμενος των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Σήμερα ως Γενικός Διευθυντής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Γούλας.

Επικοινωνία Τηλέφωνo: +30.210-485-7601, +30.210-485-7764
Fax: 210-4857661