Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Διοίκηση

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ιδρύθηκε το 1927 αποτελεί σήμερα ένα από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διοικείται από:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη :
  1. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ΙερώνυμοςΠρόεδρος.
  2. Βελώνη Ευγενία, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αντιπρόεδρος.
  3. Πανταζή Βασιλική, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλος.
  4. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Βορ. Τομέα, μέλος, με αναπληρώτρια την Μακελλαράκη Αναστασία, Διευθύντρια 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Αμαρουσίου.
  5. Τούτουζας Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΕΠ-Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, μέλος, με αναπληρώτρια την Τσακανίκα Ελευθερία, μέλος ΔΕΠ- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ.
  6. Βενιζέλου Μαρία Δέσποινα, Προϊσταμένη ΔΟΥ Αμαρουσίου, μέλος, με αναπληρώτρια την Μυλωνά Παρασκευή, Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαίδευσης Υγειονομικού Π.Α.
  7. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής Μαρασλείου Πειραματικού Σχολείου, μέλος, με αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Διονύσιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
β) Την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο κ. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων και μέλη της η κ. Βενιζέλου Μαρία Δέσποινα και ο κ. Παπαδόπουλος Νικόλαος.

γ) Το Γενικό Διευθυντή ο οποίος είναι ο προϊστάμενος των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Σήμερα ως Γενικός Διευθυντής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Γούλας.

Επικοινωνία Τηλέφωνo: +30.210-485-7601, +30.210-485-7764