ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Ετήσιο Μνημόσυνο Αδελφών Σιβιτανίδη Στη μνήμη των Ιδρυτών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος 2022


Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 9.30πμ, τελέστηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των Ιδρυτών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, αδελφών Βασιλείου και Λουίζου Σιβιτανίδη.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Μαΐου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019 | Δράση ΚΑ1 | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου | Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό | Electric Vehicles – Environmental protection – C02 Free

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA116-062404 και τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών & σπουδαστών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) μέσω της εξοικείωσής τους με νέες τεχνολογίες (σε πλαίσιο μαθητείας) & εφαρμογής ελκυστικών μοντέλων μάθησης. Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής»

Δελτίο τύπου | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου | Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ «Εφαρμογές Ρομποτικής στο σχολικό περιβάλλον με την κατασκευή Retro-παιχνιδομηχανής»

 

Κατά το φετινό σχολικό έτος 2021-22 στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου υλοποιήθηκε η δράση «Εφαρμογές Ρομποτικής στο σχολικό περιβάλλον με την κατασκευή Retro-παιχνιδομηχανής», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Σχέδια Δράσης του προγράμματος εποπτεύονται και συντονίζονται από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε από μαθητές της Α΄ τάξης με τη βοήθεια μαθητών των τομέων «Πληροφορικής», «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» και «Διοίκησης και Οικονομίας» της Γ΄ τάξης του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου. 

Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να συνεργαστούν και να διερευνήσουν με συστηματικό τρόπο θέματα που αφορούν τη ρομποτική και τον αυτοματισμό, καθώς και να δημιουργήσουν τη δική τους πρωτότυπη «retro παιχνιδομηχανή». Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, οι μαθητές ασχολήθηκαν βιωματικά με την ανάλυση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, καθώς και την τρισδιάστατη εκτύπωση.

Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή στα πλαίσια του σχεδίου με κωδικό 2019-1-EL01-KA116-062404 πραγματοποίησε με επιτυχία, ροή κινητικότητας εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης με προορισμό την Φλωρεντία στην Ιταλία από 08 έως και 14 Μαΐου 2022. Θέμα της κινητικότητας οι "Καινοτόμες μέθοδοι αντιμετώπισης του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στη Β/θμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως βασική προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας" και φορέας υλοποίησης ο οργανισμός Pixel.

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου Κατάρτισης Digital Marketing - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 30/05/2022 το σεμινάριο κατάρτισης του Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. - Κ.Δ.Β.Μ. με τίτλο DIGITAL MARKETING.

Το σεμινάριο είχε διάρκεια 50 ώρες και οι συμμετέχοντες παρέλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης, αφού υπέβαλαν και πρωτότυπη εργασία, σχετική με το αντικείμενο της κατάρτισης. 

Ευχαριστούμε θερμά τους επιμορφούμενους καθώς και τον εκπαιδευτή κ. Στέργιο Κοτονιά

Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρακτικό σεμινάριο κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη - Κε.Δι.Βι.Μ.


Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρακτικό σεμινάριο κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη, με τίτλο: Μορφολογία Σύγκλειση Λειτουργικότητα/ Ακολουθώντας τις αρχές της μασητικής πυξίδας. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 30 ώρες και οι συμμετέχοντες παρέλαβαν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (3.500 δεσμίδες) και Α3 (50 δεσμίδες) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (Α4 και Α3) για τις ετήσιες ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής ». CPV: 30197643-5: Φωτοαντιγραφικό χαρτί 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού 22.320,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 27.676,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικών ετών 2022 & 2023 ΚΑΕ: 1719Α

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

Για το πλήρες έγγραφο σε μορφή Word (.docx) κάντε κλικ ΕΔΩΕπίσκεψη του δημοσιογράφου Σωτήρη Ταμπάκου στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου


Οι καταρτιζόμενοι του ΔΡβ υποδέχτηκαν στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου τον γνωστό δημοσιογράφο Σωτήρη Ταμπάκο. Είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ραδιοφωνική συνέντευξη κατά την οποία μοιράστηκε μαζί τους τις εμπειρίες του καθώς και ανέλυσαν παρέα το ξεκίνημα της εθνικής ομάδας στο Nations League (με της οποίας το ρεπορτάζ είναι συνδεδεμένος εδώ και χρόνια).

Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα έτος

 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι τα υλικά καθαρισμού, CPV 39830000-9, για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας της Σιβιτανιδείου Σχολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης). Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο παρακάτω:

Για να λάβετε το πλήρες έγγραφο σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων κάντε κλικ ΕΔΩ


Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων 19-05-2022 ΚΑ2 "MAY FAIR – MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE"

For English language please scroll page down
Στο άρτια εξοπλισμένο χώρο του θεάτρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 , η εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus + ΚΑ2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο: "MAY FAIR – MOBILITY FOR ALL THE FAIR CHOICE", παρουσία πολλών στελεχών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2020, "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις"

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-077854 και τίτλο: "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις". Η κινητικότητα αφορά σε κατάρτιση, 7  ατόμων   (εκπαιδευτικών - διοικητικών), στο φορέα INFOL - Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro, στη Ρώμη, για 1 εβδομάδα (5 ημέρες κατάρτισης + 2 ημέρες ταξίδι)  στο αντικείμενο του "Coaching for Τeaching"

Για να λάβετε το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης, κάντε κλικ ΕΔΩ
Για να λάβετε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2020, "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις"

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-077854 και τίτλο: "Καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης- Διαχείριση κρίσεων σ' ένα σχολικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον-Επιμόρφωση σε Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε επιχειρήσεις". Η κινητικότητα αφορά σε κατάρτιση, 10  ατόμων   (εκπαιδευτικών - διοικητικών), στο φορέα MENTOR EDUCATION, στο Βελιγράδι της Σερβίας, για 1 εβδομάδα (5 ημέρες κατάρτισης + 2 ημέρες ταξίδι)  στο αντικείμενο του "Water and waste management".

Ολοκλήρωση του προγράμματος Εrasmus "Hospitality and Tourism Management" , του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχόλης, στη Ρώμη (Greek & English language)


For English language please scroll page down
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από το ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Σχολής η ροή κινητικότητας Erasmus KA1, στο πλαίσιο της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA116-077854 με θέμα: "Hospitality and Tourism Management", με τη συμμετοχή  15 σπουδαστών/τριών των ειδικοτήτων : "Στέλεχος οικονομίας και Διοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού ", "Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής" και " Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)" & των συνοδών εκπαιδευτών, στον φορέα ΙΝFOL – Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro στη Ρώμη, για 2 εβδομάδες από 3 έως 18 Μάϊου 2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 85, παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’12-06-2018)

κ α λ ε ί

α) εκπαιδευτικούς της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. να υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδους/ειδικότητες, εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου - Σύσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος κυρίου Κωνσταντίνου Γούλα με τη Διοίκηση της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Σύσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος κυρίου Κωνσταντίνου Γούλα με τη Διοίκηση της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ).

Στις 17.05.2022 στα Κεντρικά Γραφεία της ΚΤΥΠ ΑΕ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος κύριου Κωνσταντίνου Γούλα με τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ ΑΕ κύριο Τιμολέοντα Κατσίπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Αθανάσιο Γιάνναρη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση, από την ΚΤΥΠ ΑΕ, του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ".

1ο Συνέδριο Ε.Ε. | Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές | Υλικό εισηγήσεων

Στην τρέχουσα σελίδα θα βρείτε υλικό των εισηγήσεων του 1ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα "Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές". Επιλέξτε από τους παρακάτω συνδέσμους την εισήγηση που επιθυμείτε να μεταβείτε:

1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ολοκλήρωση Εργασιών Συνεδρίου

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα "Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές". Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαΐου 2022 ενώ στις 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως,  ο Επίσκοπος Ευρίπου κ.κ. Χρυσόστομος - εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμου, καθώς και πλήθος εξεχόντων προσωπικοτήτων την Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Απριλίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Δελτίο Τύπου - 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(For Press Release in English, please scroll page down)

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνει στις 13 και 14 Μαΐου 2022 το 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με θέμα: Ξυλουργική-Επιπλοποιία-Ξυλογλυπτική: Πραγματικότητα και προοπτικές.

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Σιβιτανιδείου - Επιμορφωτικό Σεμινάριο Οδοντοτεχνιτών 5-23 Μαΐου 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΟ 05/05/2022 - 23/05/2022. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2104857672 - 2104857711

  • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 80 ευρώ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ/ΑΜΕΑ

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ EMAIL

email: kedivim2sdste@gmail.com

Για να λάβετε την αίτηση συμμετοχής κάντε κλικ ΕΔΩ

1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Μαρτίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Το ΙΕΚ Σιβιτανιδείου σας Εύχεται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Γλυκό από καραμέλα του τμήματος Ζαχαροπλαστικής ΙΕΚ Σιβιτανιδείου

Συμμετοχή της Σιβιτανιδείου Σχολής στη Διεθνή Έκθεση Ξύλου "MEDWOOD"

H Σιβιτανίδειος Σχολή έλαβε μέρος, για πρώτη φορά, στη Διεθνή Έκθεση ξύλου, υλικών, πρώτων υλών και τεχνολογίας για τη βιομηχανία ξύλου και επίπλου, «MEDWOOD». Η έκθεση έλαβε χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo από την 1 η έως και την 4 η Απριλίου 2022. Η ειδικότητα της Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής του 3ου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής είχε μια δυναμική παρουσία εκθέτοντας έπιπλα και αντικείμενα κατασκευασμένα από τους μαθητές. Η επισκεψιμότητα στο περίπτερο της Σχολής ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς εταιρείες και ιδιώτες έδειξαν ενδιαφέρον για τη λειτουργία της ειδικότητας στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Εξίσου σημαντική ήταν η ζήτηση αποφοίτων της Σιβιτανιδείου για εργασία, γεγονός που προστέθηκε στα οφέλη τα οποία η Σχολή αποκόμισε από τη συμμετοχή της στην Έκθεση.

Φωτογραφικό υλικό από την έκθεση:

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου


Οι μαθητές της Σιβιτανιδείου Σχολής τίμησαν με την παρουσία τους την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας με την συμμετοχή τους στην παρέλαση που οργάνωσε ο Δήμος Καλλιθέας.

Παρέλασαν τμήματα των σχολικών μονάδων της Σχολής και απέσπασαν τον θαυμασμό των παρευρισκόμενων για την άψογη οργάνωση και παρουσία τους.

Η Διοίκηση απευθύνει συγχαρητήρια για την αξιέπαινη εκπροσώπηση του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς τους κ. Κατερίνα Λυσάνδρου και Γεωργία Κατσαρδή.    

Εκ μέρους της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος στεφάνι κατέθεσε ο Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ κ. Χ. Κουτουλάκος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμου υλικού στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ (Ενημερωμένο)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμου υλικού (μελάνια, toner) εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα έτος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/04/2022, ημέρα Παρασκευή,ώρα 11.00 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Φεβρουαρίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Ιανουαρίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Ανακοίνωση προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ Σιβιτανιδείου "Spa Management"

SPA MANAGEMENT ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 50 ΕΥΡΩ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ από Δευτέρα 21/03/2022 έως Δευτέρα 04/04/2022
Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν 9 - 10 & 16-17 Απριλίου 2022

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ανακοίνωση προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ Σιβιτανιδείου "Ηλεκτρονικό Marketing"

DIGITAL MARKETING ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 80 ΕΥΡΩ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ από Δευτέρα 21/03/2022 έως Δευτέρα 11/04/2022
Τα μαθήματα θα υλοποιούνται κάθε Παρασκευή & Σάββατο από 15/04 έως 28/05/2022

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ

Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα Καταρτιζομένων σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που θα υλοποιηθεί με μαθητές/τριες του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019, Δράση ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα Καταρτιζομένων σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που θα υλοποιηθεί με μαθητές/τριες του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής.

Επιμόρφωση στην καινοτομία & νέα επιχειρηματικότητα - Κέντρο δια Βίου Μάθησης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος αριθμ . 250/22-12-2021 & 16/11-02-2022, αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 2021 – 2022, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2022.
Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

Για να λάβετε το έγγραφο της προκήρυξης κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε το έντυπο προτάσεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε την αίτηση εκπαιδευτή κάντε κλικ ΕΔΩ

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Προκήρυξης


Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να λάβετε το δελτίο τύπου που αφορά στις προσλήψεις 161 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2021-2022, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει], στο οποίο αναφέρεται ότι διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 2 αναπληρωτές κλάδων ΠΕ84 και ΠΕ86 και τη λίστα με τους προσλαμβανόμενους. Οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των εκπαιδευτικών αναμένεται να εκδοθούν αύριο.

Επιμορφωτικό σεμινάριο τεχνικών ΔΕΔΔΗΕ

Διοργανώθηκε υπό την εποπτεία του ΚΕΔΙΒΙΜ2 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το επιμορφωτικό σεμινάριο Ασφαλής Εργασία για Τεχνίτες Συνεργείου Οχημάτων σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 35 ώρες & οι επιμορφούμενοι, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων. 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και είκοσι πέντε (25) οθονών (CPV 30213300-8), για τις ανάγκες του Εργαστηριακού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Σχολής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2022, ΣΑΝΑ 346

Κέντρο δια βίου μάθησης - Εκμάθηση Η/Υ

 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ, οργανώνει προπαρασκευαστικά μαθήματα επιμόρφωσης στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ  διάρκειας 50 ωρών (συνδυασμός δια ζώσης & εξ αποστάσεως - μικτό μοντέλο), τα οποία θα οδηγήσουν στη διαδικασία πιστοποίησης. 

Σεμινάριο τμήματος Θερμοϋδραυλικών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σχετικά τις αντλίες

 

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στους μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σχετικά με τις αντλίες. Το σεμινάριο παρακολούθησαν μαθητές του τμήματος της Γ' τάξης Θερμοϋδραυλικών, καθώς και μαθητές της Β' τάξης του Μηχανολογικού τομέα. Η ενημέρωση είχε διάρκεια 3 ώρες και πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ζυγογιάννη Βασίλειο της εταιρίας Grundfoss Greece, η οποία εξειδικεύεται στις αντλίες νερού θέρμανσης (κυκλοφορητές) και στην ύδρευση (πιεστικά συγκροτήματα, αντλίες λυμάτων, καθώς και όμβριων νερών).

Συμμετοχή του 4ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου στο διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού


Το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου συμμετείχε στον διαγωνισμό για τεχνικούς - εγκαταστάτες δικτύων χαλκοσωλήνων που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022


Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/199/οικ.1146/27-1-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών» και μετά από απόφαση της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις συνεπεία της ισχυρής χιονόπτωσης, την Παρασκευή 28/1/2022 οι διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου Σχολής θα λειτουργήσουν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεργασίας.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

3. Την Παρασκευή 28/1/2022 δεν θα ισχύσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022


Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/198/οικ.1108/26-1-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών» και μετά από απόφαση της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις συνεπεία της ισχυρής χιονόπτωσης, την Πέμπτη 27/1/2022 οι διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου Σχολής θα λειτουργήσουν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεργασίας.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

3. Την Πέμπτη 27/1/2022 δεν θα ισχύσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Δεκεμβρίου 2021

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2021 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας σχολικών θρανίων και καθισμάτων (CPV: 39160000-1)


Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΩ, η Σιβιτανίδειος ΔΣΤΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια συνολικά δεκαπέντε (15) σχολικά θρανία και εκατόν πενήντα (150) σχολικά καθίσματα (CPV: 39160000-1), με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού
Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα
δια του Γραφείου Πρωτοκόλλου,
ισόγειο κεντρικού κτιρίου 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ

Προσλήψεις εκπαιδευτικών, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.


Διάθεση για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 4 αναπληρωτές κλάδων ΠΕ84, ΠΕ86 και ΤΕ01.19.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Για το σχετικό Δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ κάντε κλικ εδω

Για τη λίστα προσλήψεων στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ κάντε κλικ εδώ


Γραφείο Γενικού Διευθυντή Σιβιτανιδείου

Συλλυπητήρια Επιστολή

Οι λέξεις φαίνονται ανεπαρκείς για να εκφράσω τα συναισθήματά μου για την απώλεια ενός διακεκριμένου μέλους της οικογένειας της Σιβιτανιδείου Σχολής, του αγαπητού μας Μανώλη Τσαγκαράκη. Ο θάνατός του μας γεμίζει θλίψη. Όλη του τη ζωή βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ως μάχιμος εκπαιδευτικός προσφέροντας διαρκώς αγάπη και μόρφωση στους μαθητές του.

Αγωνίστηκε πάντοτε με θάρρος, συνέπεια και εντιμότητα για τις ιδέες του. Η ευγένεια του χαρακτήρα του, η καλλιέργειά του, η δημιουργικότητά του αποτελούν πολύτιμες παρακαταθήκες για όλους μας.

Ελάχιστη απόδοση τιμής σε έναν άξιο «εργάτη» της Σχολής θα ήταν η απόδοση του ονόματός του στο Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου της ΣΔΣΤΕ, το οποίο κόσμησε με την παρουσία του.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.


Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΔΣΤΕ

Γούλας Κων/νος
Γραφείο προέδρου Ε.Ε.Η Σιβιτανίδειος αποχαιρετά το συνάδελφο Μανώλη Τσαγκαράκη

Έφυγε με επιβαρυμένη την υγεία του που δεν τον πτόησε και δεν τον καθήλωσε ποτέ. Έφυγε αθόρυβα, όπως ο ίδιος λειτουργούσε με το καθαρό βλέμμα του που εξέφραζε τον ψυχικό του πλούτο και που έχει καταγράψει την δική του δημιουργική πορεία στα εκπαιδευτικά δρώμενα. 

Χάσαμε μια ευγενική μορφή που είχε όμως το θάρρος να καταθέτει τη δική του άποψη με αυθεντική σκέψη χωρίς ‘έπαρση και προσβολή. Ένας εκπαιδευτικός που δεν ήταν στο χαρακτήρα του να συγκρούεται και γι' αυτό εξέφραζε και εκδήλωνε με τον τρόπο της συμπεριφοράς του, σεβόμενος τον συνομιλητή του.

Η αξιοπρέπειά του και η αγωνιστική του διάθεση δεν του επέτρεπε από στάση ζωής να απομακρύνεται –έστω για τα απαραίτητα της υγείας του- από την τάξη και από τον μαθητή του. Δεν μπορούσε αυτό να το δικαιολογήσει στον εαυτό του. 

Μας ευχήθηκε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά δεν μας ομολόγησε ότι στην ανατολή του νέου χρόνου θα απουσίαζε από το προσκλητήριο της εκπαιδευτικής ζωής της Σχολής μας. Ήταν φαίνεται το βαθύ μυστικό του  η επιθυμία του να είναι ανύποπτο το φευγιό του.

Ήθελε να τον θυμόμαστε με το γλυκό χαμόγελό του, με την συναδελφική ζεστή προσέγγισή του. Να τον μνημονεύουμε ως μαχητή, αλληλέγγυο και ελεύθερο άνθρωπο.

Κενό αφήνει η απώλειά του, θα μας λείψει γιατί μας έκανε να τον εκτιμήσουμε και να τον σεβαστούμε ως δάσκαλο και συνάδελφο.

Μανώλη, σε ευγνωμονούμε για ότι θετικό πρόσφερες στη Σιβιτανίδειο Σχολή μέσα από το μεράκι σου και την προσήλωσή σου στο εκπαιδευτικό καθήκον. Θα σε θυμόμαστε για το ήθος σου, για την ευγένειά σου, τη συνέπειά σου, την ευθύνη σου για τα πράγματα και την συναίνεσή σου.

Εμείς να σου υποσχεθούμε ότι θα δημιουργούμε και θα υπερασπιζόμαστε τη δυνατότητα να μείνει η ελπίδα ζωντανή και να επαληθεύεται. Να σου υποσχεθούμε ακόμη ότι θα βάζουμε αισιοδοξία στη ζωή μας σαν αντίδοτο στις ματαιώσεις και τις απογοητεύσεις.


Να βάλουμε χρώματα χαράς στο κάδρο της καθημερινότητας 

Αφιέρωση στη μνήμη σου με αγάπη και εκτίμηση

Καλό σου ταξίδι Μανώλη μας.