ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Οκτωβρίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια UPS για τις ανάγκες του Κόμβου της Σιβιτανιδείου Σχολής

Αντικείμενο προμήθειας 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι ένας σταθεροποιητή τάσης (UPS) του κόμβου (Data Center) της Σιβιτανιδείου Σχολής CPV 32420000 3) Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει 1 μονάδα UPS των 20 KVΑ η οποία θα είναι τριφασική. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του νέου UPS και η σύνδεση με τον πίνακα UPS καθώς και η αλλαγή της συνδεσμολογίας των μηχανημάτων του Data Center σε τριφασική. Οι προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ προμήθειας και εγκατάστασης UPS 20KVA/20KW).

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων - καθισμάτων για τις ανάγκες εργαστηρίων του ΕΚ

Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της προμήθειας είναι έπιπλα – καθίσματα για τις ανάγκες των εργαστηρίων Αισθητικής, Κομμωτικής, Οδοντοτεχνίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ε.Κ., (CPV 39160000-1), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κεντρικών μονάδων Η/Υ για τις ενάγκες εργαστηρίων του ΕΚ

 

Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της προμήθειας είναι σαράντα πέντε (45) σταθεροί Η/Υ για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Τομέων Πληροφορικής & Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (CPV 30213300-8), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

INFO DAY ERASMUS+ ΚΑ2 - BRIDGING THE GAP ON CLIMATE CHANGE (CLIMATE BRIDGE)

Η Σιβιτανίδειος  Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνει στις 22 Nοεμβρίου  2022  και ώρα 11.00 π.μ. εκδήλωση ενημέρωσης για την έναρξη  του εγκεκριμένου σχεδίου  ERASMUS+ ΚΑ2 στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης με  τίτλο:

BRIDGING THE GAP ON CLIMATE CHANGE (CLIMATE BRIDGE).

Προκήρυξη υποτροφιών από το Ίδρυμα Ευγενίδου για τους καταρτιζόμενους του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Αθήνα, 15η Νοεμβρίου 2022

Το Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σε σπουδαστές της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής των εξής αντικειμένων:

ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΣΠΑ (Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το τμήμα της Πρακτικής Άσκησης του ΙΕΚ στο email  praktiki.iek@sivitanidios.edu.gr προκειμένου να οριστεί ραντεβού για οποιαδήποτε υπόθεση της Πρακτικής σας Άσκησης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

1) Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 5954 (ΦΕΚ Β’ 1807 02-07-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Νόμος υπ. αριθμ. 4763 (ΦΕΚ Α’ 254 21-12-2020), Κεφάλαιο Ε΄ «Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)»
3) Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

4) Εγκύκλιος ΕΦΚΑ υπ. αριθμ. 51, αρ. πρωτ.: 359893/20-09-21 «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Έναρξη Προγραμμάτων ΣΔΣΤΕ/ΚΔΒΜ - DIGITAL MARKETING & MARQUETRY/ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ

Προμήθεια Φωτιστικών Εσωτερικού Φωτισμού Εργαστηρίων, Αιθουσών και λοιπών χώρων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια Φωτιστικών Εσωτερικού Φωτισμού Εργαστηρίων, Αιθουσών και λοιπών χώρων (CPV 31524120-2 ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2022, ΣΑΝΑ 346»

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ ΕΔΩ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Νοεμβρίου 2022

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί στο τέλος της παρούσας,  αναρτώνται τα στοιχεία των προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα. Οδηγίες προς τους προσληφθέντες με τις προθεσμίες και τα σχετικά έντυπα/δικαιολογητικά/ΥΔ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes . Οι αποφάσεις πρόσληψης θα πρωτοκολληθούν και αναρτηθούν στη Διαύγεια στις 2/11/2022. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

Η χρηματοδότηση θα γίνει:

 1. για την υλοποίηση της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» (Μ.Ν.Α.Ε.) από το ΕΣΠΑ
  και
 2. για τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Για τη λίστα των αναπληρωτών κάντε κλικ ΕΔΩ

Βράβευση των μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ στο διεθνή διαγωνισμό "Βάιος Φασούλας"

Ποιητικές διαδρομές Λογοτεχνικές διαδρομές
Ποιητικές Διαδρομές
2018
Συντονίστριες:
Βουλβούλη Έλλη
Παπαπαύλου Παναγιώτα
Λογοτεχνικές Διαδρομές
2021-2022
Συντονίστριες:
Γκέρτσικωφ Αικατερίνη
Παπαπαύλου Παναγιώτα
Πασιάκου Γεωργία
Η συμμετοχή των μαθητών στη Δημιουργική Γραφή κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 αποδείχτηκε γόνιμη και εποικοδομητική. Οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στο σύνολό τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς έδειξαν το σθένος, την τόλμη και την έφεση για την ποίηση και την πεζογραφία.

Προμήθεια βιντεοπροβολέων αιθουσών σχολικών μονάδων, εργαστηρίων ΕΚ και ειδικοτήτων ΙΕΚ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια βιντεοπροβολέων αιθουσών σχολικών μονάδων, εργαστηρίων ΕΚ και ειδικοτήτων ΙΕΚ (CPV 38652120-7, 92224000-7 ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2022, ΣΑΝΑ 346»

Αντικείμενο της προμήθειας είναι τριάντα επτά (37) βιντεοπροβολείς και μία (1) smart tv, CPV (38652120-7, 92224000-7 ), για τις ανάγκες σχολικών μονάδων, εργαστηρίων ΕΚ και ειδικοτήτων ΙΕΚ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).

Για το πλήρες έγγραφο της της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Σιβιτανιδείου Σχολής

Πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, στο Τμήμα Προσωπικού της Σχολής έως και την Πέμπτη 20-10-2022.

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έναρξη μαθημάτων ΙΕΚ Σιβιτανιδείου για το έτος 2022-2023

 

Τα παρακάτω τμήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και  ώρα 15:25

Ά εξάμηνο:

 • Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων
 • Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού
 • Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΜΑΡΟΥ-ΤΡΑΝ)Β' τμήμα
 • Τεχνικός μηχανοτρονικής (ΜΑΡΓΕ-ΧΡ) Β' τμήμα
 • Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού
 • Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα)

΄Γ εξάμηνο:

 • Τεχνικός αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής
 • Τεχνικός αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ
 • Βοηθός βρεφονηπιοκόμων
 • Αισθητική δημασιογραφία
 • Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
 • Βοηθός οδοντικής τεχνολογίας
 • Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας-Καλ/σμου νυχιών και ονυχοπλαστικής
 • Προπονητής αθλημάτων
 • Τεχνικός μηχανοτρονικής (ΣΑΜ-ΤΡΑΝ) νέοι καταρτιζόμενοι ΕΠΑΛ ΄Β τμήμα
 • Στέλεχος  τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών
 • Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπείας
 • Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού (ΑΡΧ-ΧΟΝ) νέοι καταρτιζόμενοι ΕΠΑΛ ΄Β τμήμα

Η ειδικότητα "Προπονητής αθλημάτων" θα ξεκινήσει στις 8:15 το πρωί

Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, όλα τα τμήματα ειδικοτήτων ΙΕΚ θα ξεκινήσουν στις 15:25.

Η ειδικότητα "Προπονητής αθλημάτων" Ά και ΄Γ εξαμήνου, η οποία λειτουργεί μόνο πρωί, θα ξεκινήσει στις 8:15.

Η συγκέντρωση όλων των καταρτιζόμενων του ΙΕΚ θα γίνει στο κεντρικό προαύλιο της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Εκ της Διευθύνσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Οριστικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτών ΙΕΚ για το έτος 2022-2023

 

Οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτών του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου, έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή των εκπαιδευτών του ΙΕΚ. Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Αιτήσεις εκπαιδευτών ΙΕΚ" στο πλαϊνό μεντού "Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση" του ιστοτόπου της Σιβιτανιδείου, ή κάντε κλικ ΕΔΩ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης μεταλυκειακού έτους 2022-2023 (Τάξη μαθητείας)

 Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης του μεταλυκειακού έτους για τη Ζ' Φάση 2022 - 2023, για το 2ο και το 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου.

Για τον οριστικό πίνακα κατάταξης του 2ου ΕΠΑΛ κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον οριστικό πίνακα κατάταξης του 3ου ΕΠΑΛ κάντε κλικ ΕΔΩ

Προσλήψεις ΠΕ23-Ψυχολόγων στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ για το Σχολικό έτος 2022-2023

 Στο συνημμένο έγγραφο, θα βρείτε πίνακα με τα στοιχεία των προσληφθέντων Ψυχολόγων ΠΕ23 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας:

 • Τη Δευτέρα 3/10 θα πρωτοκολληθούν και αναρτηθούν σε Διαύγεια οι αποφάσεις πρόσληψης και θα δηλωθούν τα κενά από τις υπηρεσίες στο ΟΠΣΥΔ για τη ροή των τοποθετήσεων (όπου χρειάζεται)
 • Την Τρίτη 4/10 θα κάνουν αίτηση για τοποθέτηση οι προσληφθέντες.
 • Την Τετάρτη 5/10 θα βγουν τα αποτελέσματα με τα σχολεία τοποθέτησης.
 • Την Πέμπτη 6/10 – Παρασκευή 7/10 αναλαμβάνουν υπηρεσία κατευθείαν στις σχολικές μονάδες.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ για το Σχολικό έτος 2022-2023

Στο συνημμένο έγγραφο, θα βρείτε πίνακα με τα στοιχεία των προσληφθέντων αναπληρωτών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Οδηγίες προς τους προσληφθέντες με τις προθεσμίες και τα σχετικά έντυπα/δικαιολογητικά/ΥΔ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Οι αποφάσεις πρόσληψης θα πρωτοκολληθούν και αναρτηθούν στη Διαύγεια στις 3/10/2022.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για να ανοίξετε τον πίνακα κάντε κλικ ΕΔΩ

Δελτίο τύπου Erasmus | KA2 2019-1-BE01-KA202-050530 LTTA ΜEETING ( LEARNERS TEACHERS TRAINING ACTIVITIES) MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη δια ζώσης συνάντηση  LTTA (LEARNERS TEACHERS  TRAINING ACTIVITIES) των εταίρων του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος  στρατηγικής σύμπραξης  ERASMUS KA2  υπ΄αριθμ. 2019-1-BE01-KA202-050530 με τίτλο MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE  στην πόλη Βέλγιο των Βρυξελλών  από τις  12/07 μέχρι και  14 /07/2022 από τον συντονιστή Οργανισμό ALPHABET FORMATION που αφορούσε στον συντονισμό των συμμετεχόντων  σχετικά με την παρουσίαση, τον σχεδιασμό και την οργάνωση  του εργαλείου της Ανοικτής Πλατφόρμας MOOC (MASSIVE OPEN ON LINE COURSE)  που σχεδιάστηκε από τους εταίρους της σύμπραξης. 

Στην εν λόγω σύμπραξη η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων συμμετέχει ως εταίρος και στη συνάντηση των Βρυξελλών συμμετείχαν οι  εκπαιδευτικοί της ομάδας έργου  κα. Χαλκιά Μαργαρίτα και  κα. Καραμαλάκη Αγλαΐα

*
PRESS RELEASE 
ΕRASMUS  KA2   2019-1-BE01-KA202-050530   LTTA ΜEETING  ( LEARNERS TEACHERS  TRAINING ACTIVITIES) MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE  
The  live meeting LTTA (LEARNERS TEACHERS TRAINING ACTIVITIES) of the partners  for  the approved European strategic partnership program ERASMUS KA2 no. 2019-1-BE01-KA202-050530 entitled MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE was successfully held   in the city of Brussels, Belgium from 12/07 until 14/07/2022 by the leader Organization ALPHABET FORMATION and  concerned  the coordination of the participants regarding the presentation, design and organization of the MOOC (MASSIVE OPEN ON LINE COURSE) Open Platform tool designed by the partnership partners.
In this partnership which  Sivitanidios Public  School  of Trades and Vocations acts as a partner , for  the meeting of Brussels our Institution was  duly represented  by  the teachers of the project team Ms. Halkia Margarita and Ms. Karamalaki Aglaia.

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2020-1-EL01-KA116-077854 εκπαιδευτικών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Ιταλία από 01/05/2022 έως και 07/05/2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  κινητικότητας  εκπαιδευτικών ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου      2020-1-EL01-KA116-077854 των 10  καθηγητών και καθηγητριών από διαφορετικές ειδικότητες  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   που αφορούσε την κατάρτιση τους σχετικά με την χρήση  ψηφιακών εργαλείων κατά τη διδασκαλία, στο φορέα IAL Toscana στην πόλη Φλωρεντία της Ιταλίας  κατά το διάστημα από 01/05/2022 έως και 07/05/2022. 

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης για την εξαιρετική συμμετοχή τους.  

Για να λάβετε το έγγραφο των αποτελεσμάτων κάντε κλικ ΕΔΩ

*

PRESS RELEASE     

ERASMUS  APPROVED  STAFF TRAINING  MOBILITY PROGRAMME  KA1 2020-1-EL01-KA116-077854  FOR TEACHERS  OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations in the city   of Toscana, Italy  during the period from 01/12/2019 to 07/12/2019 at the host organization  The ERASMUS KA1 under approved project number 2020-1-EL01-KA116-077854 

Staff training  mobility program  was successfully completed with the participation of 10 professors of 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  from different specialties in the city  of Florence, Italy  during the period from 01/05/2022  to 07/05/2022 at the host organization IAL Toscana regarding their training on  the  use of  digital tools during  the teaching process . 

At the end of the mobility, participants received certificates of attendance for their excellent participation

For the final report document click HERE

Δελτίο τύπου KA1 3oυ ΕΠΑΛ | Βαρκελώνη 2019


Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2020-1-EL01-KA116-077854 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Κύπρο από 7/1/2022 έως 21/1/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2020-1-EL01-KA116-077854 των 15 μαθητών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών , Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και  Μηχανολογίας  από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων  σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη  Λεμεσό της Κύπρου στο Φορέα  PLATO EDUCATIONAL SERVICES  κατά το διάστημα από   07/01/2022 έως και 21/01/2022.

Η εν λόγω κινητικότητα εφάρμοσε τη μεθοδολογία  βάσει των εργαλείων που αναπτύχθηκαν  μέσω του  εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος στρατηγικής σύμπραξης εταίρων  ERASMUS  Δράσης  KA2  με τίτλο MAY FAIR,  θέτοντας ως στόχο την αποτύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κινητικότητες που έχουν ως βάση την εργασία ( WBL mobilities).

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2020-1-EL01-KA116-077854 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Limassol in Cyprus   at the host organization PLATO EDUCATIONAL SERVICES during the period from 07/01/2022 until 21/01/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2020-1-EL01-KA116-077854 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Applied Arts sector , Marine Engineering  sector and  Mechanical Engineering Sector  from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of Limassol in Cyprus   at the host organization PLATO EDUCATIONAL SERVICES during the period from 07/01/2022 until 21/01/2022.

This mobility applied the tool-based methodology developed through the approved European Program strategic partnership of ERASMUS Action KA2 partners entitled MAY FAIR, setting with the aim of recording the learning results for mobilities that are based on work (WBL mobilities).

At the end of the mobility, participants received certificates of attendance for their excellent performance.

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2019-1-EL01-KA116-062404 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ στην Ισπανία από 7/9/2022 έως 27/9/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2019-1-EL01-KA116-062404 των 15 μαθητών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών , Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και  Δομικών Έργων  από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων  σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη Γρανάδα  της Ισπανίας  στο Φορέα  MOVIDEA MOBILITY AND TRAI NING  κατά το διάστημα από 07/09/2022 έως και 27/09/2022.

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2019-1-EL01-KA116-062404 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Granada in Spain   at the host organization MOVIDEA MOBILITY AND TRAINING  during the period from 07/09/2022 until 27/09/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2019-1-EL01-KA116-062404 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Applied Arts sector , Marine Engineering  sector and  Building Constructions Sector  from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers  , concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of  Granada in Spain at the host organization MOVIDEA MOBILITY AND TRAINING  during the period from 07/09/2022 until 27/09/2022.

At the end of the mobility, participants received certificates of attendance for their excellent performance.

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2019-1-EL01-KA116-062404 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Αυστρία από 3/7/2022 έως 23/7/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2019-1-EL01-KA116-062404 των 15 μαθητών του Μηχανολογικού Τομέα από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη Βιέννη της  Αυστρίας  στο Φορέα  AMADEUS ASSOCIATION  κατά το διάστημα από 03/07/2022 έως και 23/07/2022.

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης καθώς και συστατικές επιστολές  από τις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2019-1-EL01-KA116-062404 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Vienna in  Austria  at the host organization AMADEUS ASSOCIATION during the period from 03/07/2022 until 23/07/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2019-1-EL01-KA116-062404 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Mechanical Engineering sector from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers  , concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of Vienna
in  Austria t at the host organization  AMADEUS ASSOCIATION during the period from 03/07/2022 until 23/07/2022.
At the end of the mobility, participants received certificates of attendance as well as letters of reference  from the companies employed for their excellent performance.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης μεταλυκειακού έτους 2022-2023 (Τάξη μαθητείας)


Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης του μεταλυκειακού έτους για τη Ζ' Φάση 2022 - 2023, για το 2ο και το 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου.

Για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης του 2ου ΕΠΑΛ κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης του 3ου ΕΠΑΛ κάντε κλικ ΕΔΩ

Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. Φ17/112611/Δ4/16-9-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 874/τ. ΥΟΔΔ/23-9-2022, αποφασίστηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ως ακολούθως:

 1. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, Πρόεδρος.
 2. Βελώνη Ευγενία, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αντιπρόεδρος.
 3. Πανταζή Βασιλική, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλος.
 4. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Βορ. Τομέα, μέλος, με αναπληρώτρια την Μακελλαράκη Αναστασία, Διευθύντρια 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Αμαρουσίου.
 5. Τούτουζας Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΕΠ-Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, μέλος, με αναπληρώτρια την Τσακανίκα Ελευθερία, μέλος ΔΕΠ- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ.
 6. Βενιζέλου Μαρία Δέσποινα, Προϊσταμένη ΔΟΥ Αμαρουσίου, μέλος, με αναπληρώτρια την Μυλωνά Παρασκευή, Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαίδευσης Υγειονομικού Π.Α.
 7. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής Μαρασλείου Πειραματικού Σχολείου, μέλος, με αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Διονύσιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής έχει ως εξής:

 1. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος
 2. Βενιζέλου Μαρία Δέσποινα, μέλος
 3. Παπαδόπουλος Νικόλαος, μέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτών ΙΕΚ για το έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός τριών (3) ημερών μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων.

Για να δείτε τους πίνακες, συνδεθείτε στην εφαρμογή των εκπαιδευτών του ΙΕΚ από τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο πλαϊνό μενού "Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" ή κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων κατάρτισης του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου

 

Τα μαθήματα κατάρτισης του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου, θα ξεκινήσουν ανάλογα με την ειδικότητα, από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022. Σε επόμενη ανακοίνωση θα σας γνωστοποιηθεί η ΜΕΡΑ και η ΩΡΑ προσέλευσης για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ των αιτήσεων εγγραφής επιτυχόντων ΝΕΩΝ καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις "Δήλωση Εγγραφής Επιτυχόντων ΝΕΩΝ Καταρτιζόμενων" Α' και Γ' εξαμήνων για το ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19/9/2022 και θα διαρκέσουν ως και την Τετάρτη 28/9/2022. Η παραλαβή του εντύπου της αίτησης και η κατάθεση αυτού, θα γίνεται στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΙΕΚ από τις 08:00 ως τις 13:00.
Από τη Διεύθυνση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος | Τάξη μαθητείας | Περιόδου 2022 -2023

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβριου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ..

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης Μαθητείας. Σχετικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι ειδικότητες της τάξης μαθητείας που λειτουργούν στην Σιβιτανίδειο είναι :

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για το 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ για το 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη δηλώσεων ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ εγγραφής καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις "Δήλωση ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ εγγραφής καταρτιζόμενων" για το Γ' εξάμηνο για το ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19/9/2022 και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 30/9/2022. Η παραλαβή του έντυπου της αίτησης και η κατάθεση αυτού, θα γίνεται στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΙΕΚ από τις 8:00 έως τις 13:00.
Από τη Διεύθυνση

Αγιασμός Σχολικής Χρονιάς 2022-23

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός των Σχολικών Μονάδων της Σιβιτανιδείου Σχολής για την έναρξη του Σχολικού Έτους 2022-2023.
Καλή Σχολική Χρονιά!

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Αυγούστου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Σεμινάριο ΚΕΔΙΒΙΜ - Σεμινάριο Κοσμήματος

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ EMAIL kedivim2sdste@gmail.com
ΑΠΟ 15/9/2022 ΕΩΣ 30/9/2022
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104857711 & 2104857672

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ


Σεμινάριο ΚΕΔΙΒΙΜ - Ηλεκτρονικό MARKETING

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ EMAIL kedivim2sdste@gmail.com
ΑΠΟ 19/9/2022 ΕΩΣ 9/10/2022

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104857711 & 2104857672

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ


Σεμινάριο ΚΕΔΙΒΙΜ - Χειροποίητη ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ EMAIL kedivim2sdste@gmail.com
ΑΠΟ 12/9/2022 ΕΩΣ 16/10/2022
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104857711 & 2104857672

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ


Σεμινάριο ΚΕΔΙΒΙΜ - Ποδολογία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ EMAIL kedivim2sdste@gmail.com
ΑΠΟ 12/9/2022 ΕΩΣ 18/9/2022
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104857711 & 2104857672

Για να λάβετε την αίτηση κάντε κλικ ΕΔΩ


Παράταση των αιτήσεων εγγραφών ΝΕΩΝ καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου

 

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στις αιτήσεις εγγραφών ΝΕΩΝ καταρτιζόμενων του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου από τη Δευτέρα 12/9/2022 μέχρι την Παρασκευή 16/9/2022.