Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2020-1-EL01-KA116-077854 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Κύπρο από 7/1/2022 έως 21/1/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2020-1-EL01-KA116-077854 των 15 μαθητών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών , Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και  Μηχανολογίας  από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων  σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη  Λεμεσό της Κύπρου στο Φορέα  PLATO EDUCATIONAL SERVICES  κατά το διάστημα από   07/01/2022 έως και 21/01/2022.

Η εν λόγω κινητικότητα εφάρμοσε τη μεθοδολογία  βάσει των εργαλείων που αναπτύχθηκαν  μέσω του  εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος στρατηγικής σύμπραξης εταίρων  ERASMUS  Δράσης  KA2  με τίτλο MAY FAIR,  θέτοντας ως στόχο την αποτύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κινητικότητες που έχουν ως βάση την εργασία ( WBL mobilities).

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2020-1-EL01-KA116-077854 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Limassol in Cyprus   at the host organization PLATO EDUCATIONAL SERVICES during the period from 07/01/2022 until 21/01/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2020-1-EL01-KA116-077854 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Applied Arts sector , Marine Engineering  sector and  Mechanical Engineering Sector  from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of Limassol in Cyprus   at the host organization PLATO EDUCATIONAL SERVICES during the period from 07/01/2022 until 21/01/2022.

This mobility applied the tool-based methodology developed through the approved European Program strategic partnership of ERASMUS Action KA2 partners entitled MAY FAIR, setting with the aim of recording the learning results for mobilities that are based on work (WBL mobilities).

At the end of the mobility, participants received certificates of attendance for their excellent performance.