Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσλήψεις ΠΕ23-Ψυχολόγων στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ για το Σχολικό έτος 2022-2023

 Στο συνημμένο έγγραφο, θα βρείτε πίνακα με τα στοιχεία των προσληφθέντων Ψυχολόγων ΠΕ23 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας:

  • Τη Δευτέρα 3/10 θα πρωτοκολληθούν και αναρτηθούν σε Διαύγεια οι αποφάσεις πρόσληψης και θα δηλωθούν τα κενά από τις υπηρεσίες στο ΟΠΣΥΔ για τη ροή των τοποθετήσεων (όπου χρειάζεται)
  • Την Τρίτη 4/10 θα κάνουν αίτηση για τοποθέτηση οι προσληφθέντες.
  • Την Τετάρτη 5/10 θα βγουν τα αποτελέσματα με τα σχολεία τοποθέτησης.
  • Την Πέμπτη 6/10 – Παρασκευή 7/10 αναλαμβάνουν υπηρεσία κατευθείαν στις σχολικές μονάδες.