Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια βιντεοπροβολέων αιθουσών σχολικών μονάδων, εργαστηρίων ΕΚ και ειδικοτήτων ΙΕΚ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια βιντεοπροβολέων αιθουσών σχολικών μονάδων, εργαστηρίων ΕΚ και ειδικοτήτων ΙΕΚ (CPV 38652120-7, 92224000-7 ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2022, ΣΑΝΑ 346»

Αντικείμενο της προμήθειας είναι τριάντα επτά (37) βιντεοπροβολείς και μία (1) smart tv, CPV (38652120-7, 92224000-7 ), για τις ανάγκες σχολικών μονάδων, εργαστηρίων ΕΚ και ειδικοτήτων ΙΕΚ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).

Για το πλήρες έγγραφο της της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ