Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

2ο ΕΠΑΛ

Διεύθυνση 2ου ΕΠΑΛ


Διευθυντής: Χρήστος Κουτουλάκος Υποδιευθυντής: Κωνσταντίνος Χαλκίδης Υποδιευθυντής: Ξενοφώντας Δαμιανής
Διευθυντής:
Χρήστος Κουτουλάκος
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7632
Υποδιευθύντρια:
Ιωάννα Διακοπούλου
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7685
Υποδιευθυντής:
Ξενοφώντας Δαμιανής
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7640
 ***

E-MAIL:
2epal@sivitanidios.edu.gr
 ***

Ειδικότητες 2ου ΕΠΑΛ

Το 2ο ΕΠΑΛ στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κεντρικού κτηρίου της Σιβιτανιδείου σχολής και σ' αυτό λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
    Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Δραστηριότητες 2ου ΕΠΑΛ

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες του σχολείου μας στο Facebook

Facebook 2ου ΕΠΑΛ

Για ανακοινώσεις σχετικά με το 2ο ΕΠΑΛ κάντε κλικ εδώ