Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

3ο ΕΠΑΛ

Διεύθυνση 3ου ΕΠΑΛ


Διευθυντής: Ιωάννης Μπαφούνης Υποδιευθυντής: Θεόδωρος Μανώλης Υποδιευθυντής: Δημήτριος Ραυτόπουλος
Διευθυντής:
Ιωάννης Μπαφούνης
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7644
Υποδιευθυντής:
Θεόδωρος Μανώλης
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7677
Υποδιευθυντής:
Γεώργιος Βλαχόπουλος
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7677
 ***

E-MAIL:
3epal@sivitanidios.edu.gr
 ***

Ειδικότητες 3ου ΕΠΑΛ

Το 3ο ΕΠΑΛ στεγάζεται στο πίσω κτήριο της Σιβιτανιδείου σχολής και σ' αυτό λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  • Γραφικών Τεχνών
  • Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής
  • Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
  • Τεχνικός Οχημάτων
  • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
  • Πλοιάρχων

Δραστηριότητες 3ου ΕΠΑΛ

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες του σχολείου μας στο Facebook

Facebook 2ου ΕΠΑΛ

Για ανακοινώσεις σχετικά με το 3ο ΕΠΑΛ κάντε κλικ εδώ