Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικής Μέριμνας: Καΐρη Χριστίνα
Τηλέφωνο:
 +30.210-485-7704

(Τηλέφωνο Θυρωρείου:+30.210-485-7617)

Το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ασχολείται με:

  • Τη σωστή λειτουργία της βιβλιοθήκης, όπως εμπλουτισμός, ταξινόμηση ή καταχώρηση όλου του έντυπου υλικού, καθώς και εσωτερικός ή εξωτερικός δανεισμός του υλικού σε σπουδαστές και προσωπικό της Σχολής.
  • Την εκτύπωση και γενικά την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων με οποιαδήποτε τεχνικά μέσα.
  • Την εξασφάλιση της φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, των κήπων και γενικά όλων των κοινόχρηστων χώρων της Σχολής.