Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή

Προϊστάμενος: Βασίλης Ζαφειρίου
Τηλέφωνο: +30.210-485-7715
Email: zafiriou@sivitanidios.edu.gr


Το Γραφείο Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή από το 1998, ενταγμένο στο τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή.

Το Γραφείο έρχεται σε συνεχή επαφή με εταιρείες, ιδιώτες κι επιχειρηματικούς φορείς του ευρύτερου οικονομικού - παραγωγικού τομέα, με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, προσπαθώντας να καλύψει το φάσμα όλων των ειδικοτήτων των μαθητών της Σχολής.

Κύριες δραστηριότητές του είναι:

  • Η τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων με στόχο την τοποθέτηση αποφοίτων της Σχολής σε κενές θέσεις εργασίας ανάλογα με την ειδικότητά τους.
  • Η τήρηση Μητρώου Αποφοίτων, η οποία βρίσκεται σε σύζευξη με το μητρώο επιχειρήσεων.
  • Η συνεχής καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων για τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Η κάλυψη των αναγκών δημοσίων φορέων με αποφοίτους της Σχολής.
  • Η υποστήριξη μαθητών και αποφοίτων στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
  • Η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους διαθέσιμους πτυχιούχους της Σχολής και η επικοινωνία με οικονομικοπαραγωγικούς φορείς.