Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Μαθητεία

Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας

Σχετικά με τη μαθητεία

 • Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ της σχολικής τάξης και του χώρου εργασίας.
 • Είναι ένα προαιρετικό έτος σπουδών που επιτυγχάνει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα συνδέοντας το Σχολείο και τον απόφοιτο του ΕΠΑΛ με το χώρο εργασίας.
 • Αποτελεί μια εναλλακτική διαδρομή για τους αποφοίτους της Επαγγελματικής εκπαίδευσης αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα.
 • Απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο την αφομοίωση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων προσφέροντας εφόδια για επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Ενήλικοι νέοι και νέες μέχρι 24 ετών κάτοχοι Απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ που βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Αμοιβή - Ασφάλιση

 • Η αμοιβή ανέρχεται στο 75% του νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου.
 • Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (συντάξιμος χρόνος) και επαγγελματικά δικαιώματα.

Διάρκεια

Η τάξη μαθητείας διαρκεί 9 μήνες και υλοποιείται με ευθύνη του αντίστοιχου ΕΠΑΛ. 1 ημέρα την εβδομάδα και για 7 ώρες ο απόφοιτος διδάσκεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στον χώρο του ΕΠΑΛ ή του εργαστηριακού κέντρου ενώ τις υπόλοιπες 4 μέρες και για 7 ώρες την ημέραεκπαιδεύεται στο χώρο εργασίας με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Ο εκπαιδευόμενος στο χώρο εργασίας εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ.

Πιστοποίηση

Μετά την τάξη μαθητείας ο εκπαιδευόμενος παρακολουθώντας προπαρασκευαστικά μαθήματα στο σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης που του παρέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 του εθνικού πλαίσιο προσόντων

Νομοθεσία που αφορά την Μαθητεία

Προγράμματα σπουδών του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ για 7 ειδικότητες που εντάχθηκαν από την πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού της μαθητείας.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» πατήστε εδώ.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» πατήστε εδώ.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» πατήστε εδώ.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» πατήστε εδώ.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» πατήστε εδώ.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» πατήστε εδώ.
 • Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» πατήστε εδώ.

Για ανακοινώσεις σχετικά με τη Μαθητεία της Σιβιτανιδείου κάντε κλικ εδώ