Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ιατρείο

    Το ιατρείο της Σχολής είναι στελεχωμένο με ειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Επίσης μεριμνά για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής.

Το ιατρείο της Σχολής
Το ιατρείο