Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ERASMUS+ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

 

Από τον Ιανουάριο του 2017 έχει απονεμηθεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή ο χάρτης κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS+


To πρόγραμμα ERASMUS+ απευθύνεται σε περισσότερους από 15.000 Ευρωπαϊκούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Ο χάρτης κινητικότητας του προγράμματος, αναγνωρίζει την ικανότητα ενός οργανισμού να διαχειρίζεται και να υλοποιεί σχέδια υψηλής ποιότητας και στηρίζει την προσπάθεια του οργανισμού για την επίτευξη ευρύτερης διεθνοποίησης των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που σχεδιάζει.

O χάρτης κινητικότητας απονέμεται μόνο σε οργανισμούς στους οποίους αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητα των ήδη υλοποιημένων σχεδίων κινητικότητας. Από τους 15.000 και πλέον Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε μόλις 100 έχει απονεμηθεί ο χάρτης κινητικότητας και από αυτούς τους 100 μόλις 9 είναι Ελληνικοί και μέσα σε αυτούς και η Σιβιτανίδειος Σχολή.