ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Αναζήτηση στον ιστότοπο

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: 

Τηλέφωνο: +30.210-485-7611

Fax: +30.210-485-7772