Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αθηνά Κωνσταντίνου

Τηλέφωνο: +30.210-485-7616

Fax: +30.210-485-7772