Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Βιβλιοθήκη

Υπεύθυνη λειτουργίας βιβλιοθήκης: Έλλη Βουλβούλη
Τηλέφωνο: +30.210-485-7694
Email: library@sivitanidios.edu.gr


Βιβλιοθήκη Σιβιτανιδείου Σχολής
Η βιβλιοθήκη της Σιβιτανιδείου Σχολής
Το 1934, οκτώ χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος ξεκίνησε να λειτουργεί και η Σχολική Βιβλιοθήκη του, υπηρεσία απαραίτητη για μαθητές, διδάσκοντες, διοικητικούς υπαλλήλους αλλά προσβάσιμη και σε εξωτερικούς επισκέπτες. Ο ποσοτικός εμπλουτισμός της συλλογής της και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των υποδομών της γινόταν όποτε αυτό κρινόταν απαραίτητο, όμως η ριζική αναδιάρθρωσή της συνέβη το 1997 στο πλαίσιο της ενέργειας «Σχολικές Βιβλιοθήκες» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι (π.χ.5800 νέοι τόμοι βιβλίων, σύνδεση με το διαδίκτυο κ.ά). Η βιβλιοθήκη σήμερα λειτουργεί στηριζόμενη στον προϋπολογισμό της ίδιας της Σχολής και λιγότερο σε χορηγίες διάφορων εκδοτικών οίκων. Τα υλικά–υποδομές που διαθέτει σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει είναι οι εξής:
  • 11138 βιβλία διαθέσιμα για ανάγνωση στον ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης ή δανεισμό σε κατόχους της κάρτας μέλους,
  • Cd-roms, Slides, βιντεοταινίες που μπορούν να προβληθούν στο χώρο της,
  • Οπτικοακουστικά μέσα – υλικό για μελέτη ενός θέματος με τους πιο σύγχρονους τρόπους,
  • Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (ο ένας μόνο για εκπαιδευτικούς) για πλοήγηση στο διαδίκτυο (Internet),
  • Φωτοτυπικό μηχάνημα για φωτοτύπηση του υλικού που δεν δανείζεται.
Ο χώρος της βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το επιθυμεί και για μελέτη δικού του έντυπου υλικού. Μάλιστα ο λόγος που προσήλθε εκεί η πλειοψηφία των επισκεπτών των σχολικών ετών 2002-03 και 2003-04 ήταν η μελέτη. Επίσης πολλοί επισκέπτες ζητούν απλώς ενημέρωση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, ενώ συχνά οργανώνονται και εκδηλώσεις στο χώρο της. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το σχ. έτος 2002-03 η βιβλιοθήκη είχε 13066 επισκέπτες. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ.-8.30μ.μ.
Στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτιρίου βρίσκεται και ο χώρος της Βιβλιοθήκης, που διαθέτει σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και άλλους επισκέπτες.