Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Συμβουλευτικός Σταθμός

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αρχή για την ίδρυση των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε με ψήφιση Νόμου το 1990 (Νόμος 18794, ΦΕΚ 110, 27-8-1990 Τ.Α΄ Αρ. 2), άρχισε όμως να λειτουργεί ο θεσμός με Υπουργική απόφαση από το Σεπτέμβριο του 1999.

Ο Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Σιβιτανιδείου Σχολής (ΣΣΝ) λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2004 και στελεχώνεται από Ψυχολόγους.

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε οι κοινωνικές ανισότητες, η φτώχια, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση όλο και μεγαλύτερων κοινωνικών ομάδων συνεχώς αυξάνονται και διευρύνονται, η απογοήτευση και τα αδιέξοδα των νέων ανθρώπων γίνονται καθημερινά πιο ορατά, επιδρώντας και έχοντας άμεσες επιπτώσεις στη σχολική πραγματικότητα. Σήμερα η αναγκαιότητα της πρόληψης, της ψυχολογικής στήριξης, της ενδυνάμωσης των μαθητών/μαθητριών και της επιστημονικής στήριξης των εκπαιδευτικών μέσα από οργανωμένες δομές στο χώρο του σχολείου προβάλλει περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΣΝ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Σιβιτανιδείου Σχολής χρησιμοποιεί τη συμβουλευτική μέθοδο η οποία βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τις προσωπικές τους δυσκολίες, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση για όσα τους συμβαίνουν και να βρουν διεξόδους από όσα τους ταλαιπωρούν.

Οι κύριοι στόχοι του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Σιβιτανιδείου Σχολής βάσει της Υ.Α. 93008/Γ7 /10-08-2012 είναι:

 • Η Ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών του μαθητικού δυναμικού των Σχολικών μονάδων
 • Η Συμβουλευτική Γονέων
 • Η εφαρμογή , στήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για τους μαθητές
 • Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

 

Αναλυτικότερα:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Η Συναισθηματική Στήριξη των μαθητών: Η ενίσχυση όσων αντιμετωπίζουν προσωπικά, ψυχολογικά, οικογενειακά ή κοινωνικά προβλήματα, έτσι ώστε να μιλήσουν για αυτά και να εκφράσουν συναισθήματα. Επίσης γίνεται διασύνδεση και παραπομπή περιστατικών, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε δομές Ψυχικής Υγείας, όταν χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης και μακροχρόνιας εξειδικευμένης υποστήριξης. Αναγνώριση της ύπαρξης σοβαρών προβλημάτων (όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κ.ά.) σε εφήβους που λόγω άγνοιας ή προκαταλήψεων του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος μένουν χωρίς βοήθεια και διασύνδεση για παραπομπή περιστατικών σε δομές ψυχικής υγείας.. Σημαντικό ρόλο έχει υποστήριξη και ενδυνάμωση του σχολικού πλαισίου και των εκπαιδευτικών στη διαχείριση δυσλειτουργικών καταστάσεων.

 

ΓΟΝΕΙΣ

Η συμβουλευτική γονέων είναι απαραίτητη αφού ο ρόλος της οικογένειας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού στα πρώτα χρόνια αλλά κι αργότερα στην «κρίση της εφηβείας» είναι καθοριστικής σημασίας . Ο ΣΣΝ παρέχει συμβουλευτική γονέων και παράλληλα ασκεί προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου. Βοηθούνται οι γονείς να σχετίζονται με τα παιδιά τους και να ανταποκρίνονται πιο λειτουργικά στον πολυδιάστατο ρόλο τους.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Συμβουλευτική στήριξη των εκπαιδευτικών στο δύσκολο και επίπονο έργο τους.
 • Επιστημονική συνδρομή και ενημέρωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι αντιμετωπίζουν στο παιδαγωγικό τους έργο ποικιλία προβλημάτων: παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, περιπτώσεις σχολικής φοβίας, σχολική αδιαφορία, κρίση της εφηβείας, εξαρτήσεις από ουσίες, ενδοοικογενειακή και ενδοσχολική βία, προβλήματα διαφυλικών σχέσεων και σεξουαλικής συμπεριφοράς, έλλειψη πειθαρχίας και ορίων.
 • Στήριξη του σχολικού πλαισίου στο χειρισμό δυσλειτουργικών καταστάσεων και στη δημιουργία θετικού κλίματος (θέματα λειτουργίας της «ομάδας της τάξης») για την προαγωγή της μάθησης
 • Συμβουλευτική παρέμβαση στην ανάπτυξη γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας
 • Πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής

 

Δραστηριότητες του ΣΣΝ της Σιβιτανιδείου Σχολής:

Ο ΣΣΝ διοργανώνει ομιλίες, εισηγήσεις, εκπαιδευτικές ενημερώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια απευθυνόμενα σε μαθητές,εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες.

Συγκεκριμένα:

 • Ενημέρωση- Πρόληψη: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών – καταρτιζομένων αλλά και των εκπαιδευτικών σε θέματα όπως η Χρήση Ουσιών, η Ενδοσχολική Βία, η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η Οδική Ασφάλεια, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, η Άρση των προκαταλήψεων στην Αναπηρία, Η Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού κ.α.
 • Εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης για το σχολικό εκφοβισμό, τη βίαιη και παραβατική συμπεριφορά, αλλά και τις τοξικές εξαρτήσεις.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια για θέματα παιδαγωγικά και ψυχικής υγείας.
 • Πραγματοποιεί ανοιχτές ομιλίες για ψυχοκοινωνικά και ψυχοπαιδαγωγικά θέματα (Αυτοεκτίμηση/ Αυτοαντίληψη, Εφηβεία και τα χαρακτηριστικά της, τη διαφορετικότητα, την επίλυση συγκρούσεων κ.α.).
 • Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. συνεργάζονται με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας, ώστε να προωθηθούν με κάθε τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων, τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών καθώς και οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.