ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Αναζήτηση στον ιστότοπο


Διεύθυνση Τεχνικού

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Τηλέφωνο: +30.210-485-7611

Η Διεύθυνση Τεχνικού αποτελείται από δύο τμήματα:

 1. Τμήμα μελετών
  Τηλέφωνο: +30.210-485-7655
 2. Τμήμα Συντήρησης εγκαταστάσεων & ανάπτυξης
  Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος
  Τηλέφωνο: +30.210-485-7607
  Email: aygal@sivitanidios.edu.gr


Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

 • Για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων της Σχολής, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους.
 • Την συντήρηση της κτιριακής υποδομής της Σχολής.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων που ανατίθενται σε εταιρίες.