ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Αναζήτηση στον ιστότοπο

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος

Τηλέφωνο: +30.210-485-7607

Fax: +30.210-481-9655

Email: aygal@sivitanidios.edu.gr


Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

  • Για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων της Σχολής, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους.
  • Την συντήρηση της κτιριακής υποδομής της Σχολής.
  • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων που ανατίθενται σε εταιρίες.