Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Γραμματειών Εκπαιδευτικών Μονάδων

Προϊστάμενος: Διονύσιος Αλισανδράτος,

Τηλέφωνο:+30.210-485-7604
Email: grammaties@sivitanidios.edu.gr

(Στοιχεία επικοινωνίας με τις Γραμματείες υπάρχουν χωριστά σε κάθε σχολική μονάδα)
 
Το τμήμα Γραμματειών Εκπαιδευτικών μονάδων ασχολείται με:
  • Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών, καταχώρηση στοιχείων στα ατομικά δελτία των μαθητών, τήρηση των μητρώων των εκπαιδευτικών μονάδων, έκδοση πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών, συμπλήρωση στατιστικών δελτίων, συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για επαλήθευση τίτλων σπουδών.
  • Παροχή πληροφοριών για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου και τις επαγγελματικές διεξόδους μετά το πέρας των σπουδών ή τη συνέχισή τους σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.