Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσλήψεις αναπληρωτών Δεκεμβρίου 2023

Στα συνημμένα έγγραφα που ακολουθούν, αναρτάται κατάλογος  προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, για το Σχολικό έτος 2023-2024.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τις 9 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2024.

Για τη λίστα 1 κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τη λίστα 2 κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρώτη διεθνική συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “Green Labs in VET”

Η 1η συνάντηση του Έργο του Erasmus+ KA2 “Green Labs in VET” πραγματοποιήθηκε στις 30 & 31 Οκτωβρίου στη Μάλτα στις εγκαταστάσεις του MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY.

Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα βήματα και οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος ενώ προηγήθηκε παρουσίαση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Επιπρόσθετα αναλύθηκε το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του προγράμματος, ενώ ο επικεφαλής οργανισμός αποσαφήνισε λεπτομέρειες σχετικά με τα παραδοτέα του προγράμματος, των συμβάσεων και της χρηματοδότησης σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εταίρων του προγράμματος. 

Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας που παρουσιάστηκαν, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατανομή των εργασιών κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, καιη εξαγωγή συμπερασμάτων μετά από εργαστήριο brainstorming σε τομείς που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις τάξεις ΕΕΚ των Green Labs.

Πιο συγκριμένα στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι:

  • MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY, ως επικεφαλής εταίρος από την Μάλτα
  • CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PIRÁMIDE από την Ισπανία
  • ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ από την Ελλάδα
  • ZETVA NA ZNAENJE από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  • EDU ALLIANCE LIMITED από τη Μάλτα

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο.

1ο ΕΠΑΛ | Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2023 & εθελοντική δράση παροχής Υπηρεσιών Αισθητικής

Χρόνια πολλά απο το 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου! Σας περιμένουμε!

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2023


Χριστουγεννιάτικη Αγορά 2023 - CHRISTMAS BAZAAR

Όλα τα είδη είναι χειροποίητα από τις ειδικότητες των Τεχνικών Φαρμάκων Καλλυντικών, των Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης, των Τεχνικών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής & της ειδικότητας της Γραφιστικής Εντύπου.

4ο ΕΠΑΛ | Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2023

Οι μαθήτριες/ές της Β΄ και Γ΄ Τάξης της ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων του Τομέα Γεωπονίας, καθώς και οι μαθήτριες/ές της Α τάξης στα πλαίσια του μαθήματος «Δημιουργική Δραστηριότητα» παρασκεύασαν καλλυντικά προϊόντα (αρώματα γυναικεία – αντρικά, κρέμες χεριών), αρωματικά σαπούνια, διακοσμητικά κεριά, Λικέρ, διάφορα χριστουγεννιάτικα στολίδια, χριστουγεννιάτικα μπισκότα με διακόσμηση και γούρια.
Στο εορταστικό bazaar της Σχολικής μας Μονάδας θα βρείτε όλα τα παραπάνω προϊόντα που με μεράκι και έμπνευση δημιούργησαν οι μαθήτριες/ες μας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, Μπαστουνοπούλου Μαρίνας, Λιτσαρδοπούλου Αλεξάνδρας, Ηλία Ελένης και Σκαμπαρδώνη Ευθύμιου.
Το bazaar θα λειτουργεί στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου της Σχολής (αίθριο δίπλα στο γραφείο καθηγητών) από την Δευτέρα 18/12 έως και την Τετάρτη 20/12 και ώρες από 17:00 έως 20:00.

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σε εκτέλεση της αριθμ. 4/11-12-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή αυτής με τριετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του από 22/6/1927 διατάγματος (ΦΕΚ 137/τ.α’/9-7-1927) «περί κυρώσεως του από 2/7/1926 Ν.Δ. περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων», β) του από 30/11/1927 διατάγματος (ΦΕΚ 296/τ.α’/30-11-1927) «περί οργανισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 708/77 (ΦΕΚ 274/τ.α’/22-9-1977) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 20 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.α’/23-6-98), του άρθρου 6 παρ. 24 περ. β του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.α’/28-6-2002) καθώς και του άρθρου 41 του Ν. 4403/2016 ΦΕΚ 125/τ.Α’/7-7-2016), που αναφέρονται στην επιλογή – διορισμό επί τριετή θητεία του Γενικού Διευθυντή του Σιβιτανιδείου Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Ν.Π.Δ.Δ. (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), Προσκαλεί Τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, να υποβάλουν αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και ό,τι παρακάτω αναφέρεται, στο Τμήμα Προσωπικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, που εδρεύει στην Καλλιθέα οδός Θεσσαλονίκης 151, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Για το πλήρες έγγραφο της προκήρυξης κάντε κλικ ΕΔΩ

1ο ΕΠΑΛ | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Χανιά


Το 1ο ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά, από 12 – 18 Φεβρουαρίου 2024 (τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο και δύο στο πλοίο).
Θα συμμετάσχουν 130-135 μαθητές και 6 συνοδοί καθηγητές. Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο παρακάτω:

Για το πλήρες έγγραφο της ανακοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ

Εθελοντική αιμοδοσία στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ για το 2023

Στα πλαίσια της εθελοντικής αιμοδοσίας που πραγματοποιείται στη Σιβιτανιδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, περισσότερο από 20 χρόνια και για δύο φορές κάθε χρόνο, έλαβε χώρα και φέτος η δράση  με τη μαζική  συμμετοχή μαθητών και καθηγητών  από όλες τις σχολικές μονάδες. Η συγκεκριμένη αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Η σημερινή δράση πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ κύριο Γούλα Κωνσταντίνο και την καθηγήτρια φυσικής Αγωγής του 3ου ΕΠΑΛ, κυρία Δέσποινα Τζελέπη.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη δράση

4ο ΕΠΑΛ | 3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία


Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει την υποχρέωση διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, βασιζόμενοι στις  αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Η έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης αναφέρεται στη φιλοσοφία της αποδοχής και στην παροχή ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους, μπορούν να εκτιμηθούν ισότιμα και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σχολεία από όλη τη χώρα μαζί με το δικό μας ενώνουν τις φωνές τους για να στείλουν μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. 

Το 4ο ΕΠΑ.Λ προγραμμάτισε και πραγματοποίησε την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με προσκεκλημένους τους πρωταθλητές Ελλάδας στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση ΑμεΑ  κο Φράγκο Χρήστο και κο Μελέτη Χρήστο. Στην εκδήλωση υπήρξε ενεργός συμμετοχή των μαθητριών/ών, καθώς και των εκπαιδευτικών. Οι εντυπώσεις των μαθητριών/ών από την ενημέρωση και τις αντίστοιχες δράσεις (παιχνίδι επιτραπέζιας αντισφαίρισης) ήταν ιδιαίτερα θετικές, συνέβαλαν στην ανάπτυξη γόνιμου προβληματισμού, όπως αυτός εκφράστηκε στο πλαίσιο διαλογικής συζήτησης.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση