Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ

 

Διάθεση για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.

Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ

Για τη λίστα ονομάτων κάντε κλικ εδώ

Επαναλειτουργία Ραδιοφωνικού σταθμού Σιβιτανιδείου Σχολής

On Air και πάλι! Ο Ραδιοφωνικός σταθμός της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων λειτουργεί και πάλι για τις ανάγκες των μαθημάτων της ειδικότητας του ΙΕΚ "Αθλητική Δημοσιογραφία"!

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια κλιματιστικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 1 / 2021

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων σε ευρώ για την ανάδειξη ενός αναδόχου για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των σχολικών εργαστηρίων και των διοικητικών υπηρεσιών, των γραφείων των σχολικών μονάδων και των μονάδων κατάρτισης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.

Για να λάβετε το έγγραφο της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-10-2021

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα ΕΠΑΛ και στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ, λόγω της κακοκαιρίας. Για την ημερομηνία αναπλήρωσης των μαθημάτων του ΙΕΚ, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση τις προσεχείς ημέρες.

Εκ της Διοικήσεως

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2021 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Εργαστήριο Ρομποτικής στη Σιβιτανίδειο Σχολή

 

Τον Φεβρουάριο του 2020 εγκαινιάστηκε και έκτοτε λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή Εργαστήριο Ρομποτικής, το οποίο αποτελεί μια ακόμη πρωτοπορία της Σχολής, αφού είναι το πρώτο εργαστήριο Ρομποτικής βιομηχανικών προδιαγραφών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και ελέγχεται από δίκτυο υπολογιστών. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Erasmus ΚΑ2 2021


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Διεθνική Συνάντηση του  προγράμματος Erasmus/ "KA2 " MAYFAIR στην Αθήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Θεάτρου του κτιρίου του 3ου ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής με την συμμετοχή  έντεκα εκπροσώπων από τους εταίρους της στρατηγικής σύμπραξης, Alphabet Formation Βελγίου,  Centro San Viator Ισπανίας, Εrifo Ιταλίας, Ifarme Centre Βελγίου, FyG Consultores Ισπανίας, ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Λάρισας.