Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Εργαστήριο Ρομποτικής στη Σιβιτανίδειο Σχολή

 

Τον Φεβρουάριο του 2020 εγκαινιάστηκε και έκτοτε λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή Εργαστήριο Ρομποτικής, το οποίο αποτελεί μια ακόμη πρωτοπορία της Σχολής, αφού είναι το πρώτο εργαστήριο Ρομποτικής βιομηχανικών προδιαγραφών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και ελέγχεται από δίκτυο υπολογιστών. 
Η Ρομποτική, είναι σύγχρονος τεχνολογικός κλάδος της αυτοματοποίησης, που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ρομπότ, καθώς και την έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τα ρομπότ αποδεικνύονται χρήσιμα τόσο ως εκπαιδευτικά εργαλεία όσο και ως μια νέα μορφή τεχνολογίας στην οποία μπορούν να εντρυφήσουν με εποικοδομητικό τρόπο οι μαθητές.
Η Διοίκηση της Σιβιτανιδείου Σχολής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινωφελούς χαρακτήρα «Καρτερία» και στον Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Στασινόπουλο, χωρίς τη γενναιόδωρη χορηγία του οποίου δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η καινοτομία. Εξάλλου, το Εργαστήριο Ρομποτικής είναι ένα ακόμη εργαλείο για την άρτια κατάρτιση των μαθητών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
Το όφελος για τη Σιβιτανίδειο Σχολή δεν είναι μόνο η αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και η εν δυνάμει συνεργασία όλων των ειδικοτήτων της Σχολής αφού η ρομποτική μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο πουτις συνδέει.
Είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία της Σιβιτανιδείου Σχολής με την ΑΜΚΕ «Καρτερία» και τον Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Στασινόπουλο θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί στο άμεσο μέλλον.