Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Webinar ΙΕΚ - Η Σημασία των Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills) στην Σημερινή Αγορά Εργασίας

Δωρεάν Webinar: Η σημασία των ήπιων δεξιοτήτων (Soft Skills) στη Σημερινή Αγορά Εργασίας.
Τρίτη 12 Ιανουαρίου και Ώρα 15:30 έως 17:00
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο παρακάτω:
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Νοεμβρίου 2020


Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής.


Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ


 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 (Ε΄ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ)

 Οι ειδικότητες μαθητείας  που θα πραγματοποιηθούν στη Σιβιτανίδειο για το έτος 2020-2021 είναι:


1) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ) -2ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΨΥΞΗΣ,ΑΕΡΙΣΜΟΥ &ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) -3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ