Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Webinar ΙΕΚ - Η Σημασία των Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills) στην Σημερινή Αγορά Εργασίας

Δωρεάν Webinar: Η σημασία των ήπιων δεξιοτήτων (Soft Skills) στη Σημερινή Αγορά Εργασίας.
Τρίτη 12 Ιανουαρίου και Ώρα 15:30 έως 17:00
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο παρακάτω: