Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 9 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ88.01, ΠΕ82, ΠΕ83 ΠΕ86 ΠΕ89.02 ΠΕ90 ΤΕ01.19 και ΔΕ01.13 Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και 1 αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ02 για την κάλυψη κενού σε ΤΥ-ΖΕΠ

Για το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με τις προσλήψεις κάντε κλικ στο σύνδεσμο εδώ. Για την κατάσταση των εκπαιδευτικών που διατίθενται στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων κάντε κλικ στο σύνδεσμο εδώ.