Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022


Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/199/οικ.1146/27-1-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών» και μετά από απόφαση της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις συνεπεία της ισχυρής χιονόπτωσης, την Παρασκευή 28/1/2022 οι διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου Σχολής θα λειτουργήσουν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεργασίας.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

3. Την Παρασκευή 28/1/2022 δεν θα ισχύσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022


Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/198/οικ.1108/26-1-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών» και μετά από απόφαση της Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις συνεπεία της ισχυρής χιονόπτωσης, την Πέμπτη 27/1/2022 οι διοικητικές υπηρεσίες της Σιβιτανιδείου Σχολής θα λειτουργήσουν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεργασίας.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

3. Την Πέμπτη 27/1/2022 δεν θα ισχύσουν τα προγραμματισμένα ραντεβού για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Δεκεμβρίου 2021

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2021 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας σχολικών θρανίων και καθισμάτων (CPV: 39160000-1)


Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΩ, η Σιβιτανίδειος ΔΣΤΕ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια συνολικά δεκαπέντε (15) σχολικά θρανία και εκατόν πενήντα (150) σχολικά καθίσματα (CPV: 39160000-1), με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα και υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού
Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα
δια του Γραφείου Πρωτοκόλλου,
ισόγειο κεντρικού κτιρίου 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ

Προσλήψεις εκπαιδευτικών, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.


Διάθεση για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 4 αναπληρωτές κλάδων ΠΕ84, ΠΕ86 και ΤΕ01.19.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Για το σχετικό Δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ κάντε κλικ εδω

Για τη λίστα προσλήψεων στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ κάντε κλικ εδώ


Γραφείο Γενικού Διευθυντή Σιβιτανιδείου

Συλλυπητήρια Επιστολή

Οι λέξεις φαίνονται ανεπαρκείς για να εκφράσω τα συναισθήματά μου για την απώλεια ενός διακεκριμένου μέλους της οικογένειας της Σιβιτανιδείου Σχολής, του αγαπητού μας Μανώλη Τσαγκαράκη. Ο θάνατός του μας γεμίζει θλίψη. Όλη του τη ζωή βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ως μάχιμος εκπαιδευτικός προσφέροντας διαρκώς αγάπη και μόρφωση στους μαθητές του.

Αγωνίστηκε πάντοτε με θάρρος, συνέπεια και εντιμότητα για τις ιδέες του. Η ευγένεια του χαρακτήρα του, η καλλιέργειά του, η δημιουργικότητά του αποτελούν πολύτιμες παρακαταθήκες για όλους μας.

Ελάχιστη απόδοση τιμής σε έναν άξιο «εργάτη» της Σχολής θα ήταν η απόδοση του ονόματός του στο Εργαστήριο Ελευθέρου Σχεδίου της ΣΔΣΤΕ, το οποίο κόσμησε με την παρουσία του.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.


Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΔΣΤΕ

Γούλας Κων/νος
Γραφείο προέδρου Ε.Ε.Η Σιβιτανίδειος αποχαιρετά το συνάδελφο Μανώλη Τσαγκαράκη

Έφυγε με επιβαρυμένη την υγεία του που δεν τον πτόησε και δεν τον καθήλωσε ποτέ. Έφυγε αθόρυβα, όπως ο ίδιος λειτουργούσε με το καθαρό βλέμμα του που εξέφραζε τον ψυχικό του πλούτο και που έχει καταγράψει την δική του δημιουργική πορεία στα εκπαιδευτικά δρώμενα. 

Χάσαμε μια ευγενική μορφή που είχε όμως το θάρρος να καταθέτει τη δική του άποψη με αυθεντική σκέψη χωρίς ‘έπαρση και προσβολή. Ένας εκπαιδευτικός που δεν ήταν στο χαρακτήρα του να συγκρούεται και γι' αυτό εξέφραζε και εκδήλωνε με τον τρόπο της συμπεριφοράς του, σεβόμενος τον συνομιλητή του.

Η αξιοπρέπειά του και η αγωνιστική του διάθεση δεν του επέτρεπε από στάση ζωής να απομακρύνεται –έστω για τα απαραίτητα της υγείας του- από την τάξη και από τον μαθητή του. Δεν μπορούσε αυτό να το δικαιολογήσει στον εαυτό του. 

Μας ευχήθηκε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά δεν μας ομολόγησε ότι στην ανατολή του νέου χρόνου θα απουσίαζε από το προσκλητήριο της εκπαιδευτικής ζωής της Σχολής μας. Ήταν φαίνεται το βαθύ μυστικό του  η επιθυμία του να είναι ανύποπτο το φευγιό του.

Ήθελε να τον θυμόμαστε με το γλυκό χαμόγελό του, με την συναδελφική ζεστή προσέγγισή του. Να τον μνημονεύουμε ως μαχητή, αλληλέγγυο και ελεύθερο άνθρωπο.

Κενό αφήνει η απώλειά του, θα μας λείψει γιατί μας έκανε να τον εκτιμήσουμε και να τον σεβαστούμε ως δάσκαλο και συνάδελφο.

Μανώλη, σε ευγνωμονούμε για ότι θετικό πρόσφερες στη Σιβιτανίδειο Σχολή μέσα από το μεράκι σου και την προσήλωσή σου στο εκπαιδευτικό καθήκον. Θα σε θυμόμαστε για το ήθος σου, για την ευγένειά σου, τη συνέπειά σου, την ευθύνη σου για τα πράγματα και την συναίνεσή σου.

Εμείς να σου υποσχεθούμε ότι θα δημιουργούμε και θα υπερασπιζόμαστε τη δυνατότητα να μείνει η ελπίδα ζωντανή και να επαληθεύεται. Να σου υποσχεθούμε ακόμη ότι θα βάζουμε αισιοδοξία στη ζωή μας σαν αντίδοτο στις ματαιώσεις και τις απογοητεύσεις.


Να βάλουμε χρώματα χαράς στο κάδρο της καθημερινότητας 

Αφιέρωση στη μνήμη σου με αγάπη και εκτίμηση

Καλό σου ταξίδι Μανώλη μας.