Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή

Προϊστάμενος: Βασίλης Ζαφειρίου
Τηλέφωνο:+30.210-485-7712, +30.210-485-7715
Email: zafiriou@sivitanidios.edu.gr


Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή έχει ως βασικές αρμοδιότητες:

  • Την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Σχολής για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Φορέων.
  • Τη συνεχή στήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.
    Την ενημέρωση, υποστήριξη και επιμόρφωση μαθητών και εκπαιδευτικών σε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού στο πλαίσιο συνολικότερων δράσεων, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, δημιουργώντας έτσι ένα διαρκές δίκτυο επικοινωνίας με σκοπό τη διασφάλιση περισσότερων ωφελημάτων για την σχολική κοινότητα.
  • Τη σύνδεση της Σχολής με τις παραγωγικές μονάδες για την εξασφάλιση των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τη ζήτηση των ειδικοτήτων που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου Σχολής, καθώς επίσης και των νέων τάσεων για νέες ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν.
  • Την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να βρίσκεται σε ποιοτική και ποσοτική αντιστοιχία με την παραγωγή, όσον αφορά την κάλυψή της με τα κατάλληλα στελέχη.
  • Την ανταλλαγή πληροφόρησης για τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις.
    Την απορρόφηση των αποφοίτων από τις παραγωγικές μονάδες μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή