ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Αναζήτηση στον ιστότοπο

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

Πρόσληψη τεσσάρων(4) αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημ. Σχολή


Σας αποστέλλουμε το δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στο οποίο αναφέρεται ότι διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 4 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ82, ΠΕ84 και ΠΕ86), και το αρχείο excel με τους προσλαμβανόμενους.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 έως και την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα - Πίνακες Κατάταξης σχετικά με τις προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης της Σιβιτανιδείου

 Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα λάβετε στα δύο επισυναπτόμενα έγγραφα παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΕΠ - ΦΥΛΑΞΗ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΦΥΛΑΞΗ 2021

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Ιανουαρίου 2021

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2021 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.


Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021

Δράσεις πρόληψης για την υγεία μας

Η Διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ενόψει της πανδημίας ευρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση με αταλάντευτο στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών, των καταρτιζομένων και του προσωπικού της (εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων).

Διαρκώς λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό προαύλιο του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την παρουσία και συμβολή κλιμακίου του ΕΟΔΥ το rapid test για Covid-19.

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σιβιτανιδείου   Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. συνημμένα έγγραφα), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. συνημμένα έγγραφα):

Ανάληψη καθηκόντων από τον νέο Γενικό Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

 

Με τις ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος για ευδόκιμη και δημιουργική θητεία ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων κ. Κωνσταντίνος Γούλας, μόνιμος εκπαιδευτικός που υπηρετούσε στο Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων.


Oι πολύ καλές σπουδές, μεταξύ των οποίων η απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στο ΕΚΠΑ, όλα τα προσόντα, οι γνώσεις, η εμπειρία και συνολικά η προσωπικότητα του νέου Γενικού Διευθυντή, σε συνδυασμό με την αγαστή, δημιουργική, αποδοτική και υψηλού επιπέδου συνεργασία με τα όργανα Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τα μέλη των οργάνων αυτού (Δ.Σ. και Ε.Ε.) και των στελεχών εκπαίδευσης και διοίκησης της Σιβιτανιδείου Σχολής θα ωφελήσει τα μέγιστα.

Επισημαίνεται τούτο γιατί πέρα από τη διαρκή παραγωγή σημαντικού εκπαιδευτικού και άλλου έργου, σε όλα τα επίπεδα, σίγουρα θα συμβάλει και στη διατήρηση του υψηλού κύρους, που διακρίνει αυτό το ιστορικό κοινωφελές εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο επί έναν αιώνα περίπου προσφέρει τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους νέους μας με ωφέλεια, εκτός των άλλων και την επιδιωκόμενη από αυτούς επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ευχόμαστε υγεία, δύναμη, καλή συνεργασία και καλό έργο.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής φωτοαντιγράφων


Κατόπιν της με αριθ. 208/23-12-2020 και με ΑΔΑΜ 21
REQ008021774 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) δαπάνη ποσού έως 9.000,00 € (ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα της παροχής παραγωγής φωτοαντιγράφων  με την τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαφρώς μεταχειρισμένων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (δύο βαρέως τύπου και δύο μικρότερων) ψηφιακής τεχνολογίας, άριστης κατάστασης, ώστε να εμπεριέχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας  για τις  ετήσιες ανάγκες αναπαραγωγής αντιγράφων της Σιβιτανιδείου Σχολής και συγκεκριμένα έως 1.875.000 αντίγραφα/ έτος,

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Δεκεμβρίου 2020

Σχετ:
Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ/ σε Σχολικές Μονάδες της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Σχολι. έτους 2020-21


ΘΕΜΑ:
«Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ/ σε Σχολικές Μονάδες της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α’ 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.»

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 9 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ88.01, ΠΕ82, ΠΕ83 ΠΕ86 ΠΕ89.02 ΠΕ90 ΤΕ01.19 και ΔΕ01.13 Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και 1 αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου κλάδου ΠΕ02 για την κάλυψη κενού σε ΤΥ-ΖΕΠ