Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Νέα Διεύθυνση Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου

Ο κ. Βασιλόγιαννης Δ/ντης του ΕΚ Σιβιτανιδείου
Ο κ. Βασιλόγιαννης,
Δ/ντης ΕΚ Σιβιτανιδείου
 

Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων, ορίστηκε ο κ. Βασιλόγιαννης Αθανάσιος,  με υποδιευθυντή τον κ. Ναυπλιώτη Νικόλαο, με έναρξη της θητείας τους το σχολικό έτος 2021-2022.