Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

3η Διεθνική Συνάντηση προγράμματος Erasmus KA2 " Green Vet 4 SDG's" στη Σιβιτανίδειο Σχολή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η Διεθνική Συνάντηση του  προγράμματος Erasmus/ KA2 " Aligning VEΤ  curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's στην Αθήνα, στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2021
Οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής με την συμμετοχή  έξι εκπροσώπων από τους εταίρους της στρατηγικής σύμπραξης, το Malta College of Arts Science and Technology (ΜCAST) στη Μάλτα,  το Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide στην Ισπανία και το Zetva na znaenje στη Βόρεια Μακεδονία. 
Στη διάρκεια  του ελεύθερου χρόνου της διήμερης συνάντησης εργασίας,  οι συμμετέχοντες  επισκέφτηκαν την Ακρόπολη,  περιηγήθηκαν στην Πλάκα,  την Αρχαία Αγορά και τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. 
Στην μετά Covid περίοδο, η 3η Διεθνική Συνάντηση είχε  ιδιαίτερη σημασία για όλους μας. Πιστεύουμε ότι συνέβαλλε στην αναβάθμιση της συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους της σύμπραξης και ενίσχυσε τους στόχους του προγράμματος για την βελτίωση των πράσινων πολιτικών και  την προώθηση της  κατάρτισης σχετικά με τον Οικολογικό Προσανατολισμό στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ),  σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης όπως καθορίζονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2030, σε αυτήν ακριβώς τη μεταβατική περίοδο, στο πέρασμα από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της ζωής όλων.
*****
The 3rd Τtransnational Meeting of the Erasmus / KA2 program "Aligning VET curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's" was successfully completed in Athens, on September 23-24, 2021.
The meeting took place at Sivitanidios Public School of Trades and Vocations in Kallithea, with the participation of six representatives from the strategic partnership partners, the Malta College of Arts Science and Technology (MCAST) in Malta, the Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide in Spain and Zetva na znaenje in Northern Macedonia.
During the free time of the two-day working agenda, the participants visited the Acropolis, toured Plaka, the Ancient Agora and the Temple of Poseidon in cape Sounio.
In the post-Covid period, the 3rd Transnational Meeting was of particular importance to all of us. We believe that it has helped to enhance cooperation between the partners/friends in the partnership and strengthen the objectives of the Green Policy Improvement and Promotion of Greening in Vocational Education and Training (VET), in line with the Sustainable Development Goals set out in  the United Nations Development Program for the year 2030, in this important period, in the transition from the effects of the health crisis to the development and improvement of the lives of all.