Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Αποτελέσματα μοριοδότησης υποψηφίων καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου 2021 - Αίτηση εγγραφής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ανακοινώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα μοριοδότησης υποψηφίων καταρτιζόμενων και τις εγγραφές στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου 2021


ΕΠΙΤΥΓΧΟΝΤΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΓΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ για το 'Α εξάμηνο στο ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, θα ξεκινήσουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9/2021 και θα διαρκέσουν έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/9/2021 και θα σταλούν ηλεκτρονικά (ΑΙΤΗΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ) στο email grammateiaiek@sivitanidios.edu.gr με θέμα "ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΓΧΟΝΤΩΝ"

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ για το 'Α εξάμηνο στο ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, θα ξεκινήσουν την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/9/2021 και θα διαρκέσουν έως και την ΠΕΜΠΤΗ 30/9/2021 και θα σταλούν ηλεκτρονικά (ΑΙΤΗΣΗ & ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ) στο email grammateiaiek@sivitanidios.edu.gr με θέμα "ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ"

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οι ειδικότητες που ΔΕΝ θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-2022 είναι οι ακόλουθες:
  1. "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ"
  2. "ΗΧΟΛΗΨΙΑ"
  3. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"