Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση για την εκδήλωση Erasmus+ με θέμα: "Ευθυγράμμιση Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ με τον Οικολογικό Προσανατολισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Σας καλούμε στην εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση KA2 με θέμα: "Ευθυγράμμιση Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ με τον Οικολογικό Προσανατολισμό και την  Αειφόρο Ανάπτυξη", που θα πραγματοποιηθεί στη Σιβιτανίδειο Σχολή το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. 

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 με επιβεβαιωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση euro_prog@sivitanidios.edu.gr με το ονοματεπώνυμό τους, τον φορέα που εκπροσωπούν και το email τους.

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

The Green Vet Team