Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

4η Διακρατική Συνάντηση του έργου Green VET 4 SDG’s

Στο πλαίσιο του έργου  ΚΑ2- Erasmus+ έργου Green VET 4 SDG έγινε η  4η  διακρατική συνάντηση στη Huesca της Ισπανίας. Η συνάντηση έγινε στις 3 και 4  Δεκεμβρίου και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου (MCAST-Μάλτα,  CPIFP Pirámide-Ισπανία, Σιβιτανίδειος Δ.Σ.Τ.Ε.- Ελλάδα και Zetva na znaenje- Βόρεια  Μακεδονία).
Δυστυχώς, λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία στις αεροπορικές μετακινήσεις, η συμμετοχή της Ελληνικής ομάδας ήταν εξ αποστάσεως,    μέσω Διαδικτύου.

Κατά την συνάντηση έγινε ανασκόπηση των 6 παραδοτέων του έργου (εκπαιδευτικό υλικό- Intellectual Output 1,2 και 3,  ιστοσελίδα  και σχετική εφαρμογή του έργου -IO4,  5 και οδηγός Greening the Campus- IO6)

Επίσης, καθώς ήταν η τελευταία  επίσημη συνάντηση, συζητήθηκαν  τα τελικά βήματα υλοποίησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Ήταν μεγάλη χαρά που συνεργαστήκαμε με την ομάδα του GreenVet4SDG’s  και ελπίζουμε να έχουμε κι άλλες επιτυχημένες συνεργασίες μελλοντικά!


The 4th transnational meeting of the KA2-Erasmus + Green VET 4 SDG project took place in Huesca, Spain, on December 3 and 4 and was attended by representatives of all project partners (MCAST-Malta, CPIFP Pirámide-Spain, Sivitanideios DSTE-Greece and Zetva na znaenje-Northern Macedonia).

Unfortunately, due to the problems caused by the pandemic in air transport, the Greek team participated via video conference.

During the meeting, the partners discussed and analyzed all the results and the outcomes of the project. (They  reviewed educational material- Intellectual Output 1,2 and 3, the website and  the app of the project -IO4, 5 and the  guide “Greening the Campus”- IO6)

Also, as it was the last official meeting, the final steps of implementation and utilization of the results of the project were discussed.

It was a great pleasure to work with the GreenVet4SDG team and we hope to have more successful collaborations in the future!