Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Εκδήλωση Erasmus + KA2 με τίτλο "Ευθυγράμμιση Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ με τον Οικολογικό Προσανατολισμό και την Αειφόρο ανάπτυξη"

Στον εξαιρετικό χώρο του Τεχνολογικού Μουσείου "Ιάκωβος Καμπανέλλης" της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, η εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus + ΚΑ2, Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο: "Ευθυγράμμιση Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ με τον Οικολογικό Προσανατολισμό και την Αειφόρο ανάπτυξη", παρουσία πολλών στελεχών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το έργο ολοκληρώνεται 31.12.2021 και αφορά στον Οικολογικό Προσανατολισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), έχει στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που προωθούν μια κουλτούρα βιώσιμων πρακτικών τόσο στην σχολική κοινότητα όσο και στους χώρους εργασίας και στο θεσμικό περιβάλλον. Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών, μέσω μιας πιστοποιημένης εκπαιδευτικής ενότητας που μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ή να διδαχθεί ως ανεξάρτητο πρόγραμμα.

Οι συνεργάτες - εταίροι του προγράμματος είναι:

  • Το Malta College of Arts Science and Tecnhology (ΜCAST) ως επικεφαλής εταίρος
  • Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
  • Το Zetva na Znaenje , από τη Β. Μακεδονία και
  • το Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide, από την Ισπανία

Το μήνυμα για την σημασία του Οικολογικού Προσανατολισμού στη σχολική κοινότητα, μετέφερε στους συμμετέχοντες, ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής κος Κωνσταντίνος Γούλας, προλογίζοντας την εκδήλωση, με τα εξής λόγια: " Είναι καθήκον μας απέναντι στους εαυτούς μας, στους συνανθρώπους μας και βέβαια στις επερχόμενες γενιές, να αγωνιστούμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, υπομονή και επιμονή. Κυρίως όμως να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας να αγωνιστούν οραματιζόμενοι ένα διαφορετικό κόσμο. Να υιοθετήσουν μια αλλαγή στη στάση ζωής τους, μια αλλαγή πορείας προς έναν άλλο ρυθμό ζωής που θα βρίσκεται σε αρμονία και ισορροπία με τη φύση και τον ίδιο τους τον εαυτό. Με σεβασμό στο Περιβάλλον και τις ανάγκες της Αειφόρου Ανάπτυξης. "

The Multiplier event of European project Erasmus + ΚΑ2, Strategic Partnerships in the field of Vocational Education and Training: "Aligning VET curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's" took place successfully, on Saturday 18th December, in the exceptional space of the Technological Museum "Iakovos Kampanellis" of Sivitanidios Public School of Arts and Professions, with the presence of many executives of Vocational Education and Training.

The idea for this project is that we are living in a world that has become more and more conscious of the Greening issues and the environment, but yet there still exists a disconnect between Greening and VET. And this is happening in spite of the fact that both Greening and VET are strongly linked to numerous policies of the EU and most of the 17 Sustainable Development Goals as identified by the United Nations Development Programme for the year 2030

The project objectives are:

• To raise awareness of the Greening issues across all VET disciplines and link them to the SDG priorities

• To include Greening across all VET curricula through the design, development and deployment of an accredited module that can be included in any VET course curriculum or else taken separately and independently

• To up-skill and prepare VET teachers in the Greening and environmental issues

The project partners (The GreenVet Team) are: 

  • Malta College of Arts Science and Technology (MCAST) in Malta, as a Leader organisation,
  • Sivitanidios Public School of Arts and Professions, in Greece
  • Zetva na znaenje in N. Macedonia and
  • Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide. in Spain 

The message of the event about the importance of Greening in the school communities conveyed to our guests, the General Director of Sivitanidios Foundation, Mr. Konstantinos Goulas, prefacing with the following words: "it is our duty to ourselves, our fellow human beings and of course to future generations, to fight with even greater intensity, patience and perseverance, but above all to inspire our students to fight envisioning a different world, to adopt a change in their attitude, a change of course towards another way of life that will be in harmony and balance with respecting nature and themselves, with respect for the Environment and the needs of Sustainable Development."Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωσηΦόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *