Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας σχολικών θρανίων και καθισμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει την εν λόγω προμήθεια συνολικά δεκαπέντε (15) σχολικά θρανία και εκατό πενήντα (150) σχολικά καθισμάτα (CPV: 39160000-1), με κατάθεση προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο παρακάτω:

Για το έγγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ