Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ανακοίνωση σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τα μέτρα περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8-11-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)» σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή e-mail, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες (διοικητικές, σχολικές μονάδες, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Tον τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών της Σιβιτανιδίου ΔΣΤΕ, θα βρείτε στο σύνδεσμο ΕΔΩ.

2. Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο

  1. πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή 
  2. πιστοποιητικού νόσησης, ή
  3. βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).